Πληροφορίες για το WinMerge

Το WinMerge είναι ένα ανοιχτού κώδικα εργαλείο επισήμανσης και συγχώνευσης αλλαγών για Windows. Το WinMerge μπορεί να συγκρίνει φακέλους και αρχεία και να παρουσιάσει τις διαφορές τους σε εύληπτη και εύκολα επεξεργάσιμη μορφή κειμένου.

Το WinMerge είναι πολύ χρήσιμο για τον εντοπισμό αλλαγών μεταξύ εκδόσεων ενός έργου και συγχώνευση αλλαγών μεταξύ εκδόσεων. Το WinMerge μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερικό εργαλείο εντοπισμού διαφορών / συγχώνευσης ή ως μεμονωμένη εφαρμογή.

Άμεση λήψη! Έκδοση2.14.0; 6.14 MB

Δυνατότητες

Επιπλέον, το WinMerge διαθέτει πλήθος χρήσιμων υποστηρικτικών δυνατοτήτων για μεγιστοποίηση της ευκολίας και χρησιμότητας της σύγκρισης, του συγχρονισμού και της συγχώνευσης:

Στιγμιότυπα

Σύγκριση αρχείων Αποτελέσματα σύγκρισης φακέλων

Στη σελίδα Στιγμιότυπα υπάρχουν περισσότερα στιγμιότυπα οθόνης.

Εγκατάσταση

Απλώς κατεβάστε το πρόγραμμα εγκατάστασης και κάντε του διπλό κλικ.

Εναλλακτικά, μπορείτε απλώς να εξαγάγετε το δυαδικό πακέτο zip στην επιθυμητή θέση και να εκτελέσετε το WinMergeU.exe

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση» του εγχειριδίου χρήσης.

Χρήση του WinMerge

Για οδηγίες χρήσης του WinMerge ανατρέξτε στο online εγχειρίδιό μας ή, αν είστε offline, στο τοπικό αρχείο βοήθειας (πιέζοντας F1 μέσα από το WinMerge).

Εδώ βρίσκεται ο τρέχων κατάλογος αλλαγών.