Om WinMerge

WinMerge är ett Open Source skillnads och hopläggningsverktyg för Windows. WinMerge kan jämföra både kataloger och filer, presentera skillnader i ett visuellt textformat som är enkelt att förstå och hantera.

WinMerge är mycket användbart för att se vad som har ändrats mellan projektversioner, och sedan lägga samman ändringar mellan versioner. WinMerge kan användas som ett extern skillnads/lägga ihop-verktyg eller som en självständig applikation.

Ladda ner nu! Version 2.14.0; 6.14 MB

Funktioner

Utöver detta, har WinMerge många användbara funktioner som gör jämförande, synkronisering, och hopslagning så enkel och användbar som möjligt:

Skärmdumpar

Filjämförelse Katalogjämförelseresultat

Se skärmdumparsidan för fler skärmdumpar.

Installation

Ladda bara ner installationsprogrammet och dubbelklicka på det.

Eller kan du helt enkelt packa upp det binära zip-paketet till vald plats och köra WinMergeU.exe.

För mer information, se installationssektionen i manualen.

Använda WinMerge

För information om att använda WinMerge, se vår onlinemanual, eller använd den lokala hjälpfilen (tryck bara på F1 i WinMerge) för nedkopplad användning.

Här är den aktuella ändringsloggen.