Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.0

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.0, που κυκλοφόρησε στις 2018-11-22. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.0-Setup.exe 5.42 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.0-x64-Setup.exe 6.03 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.0-exe.zip 7.42 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.0-x64-exe.zip 8.31 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.0-full-src.7z 10.16 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.0-Setup.exe
A820E09EF8374295849EC7CB3906FB9DB10D1F223CDE1579BA166FA3B8851639
WinMerge-2.16.0-x64-Setup.exe
AD55CEC5B0A0E72D4EA066ACCA4AE7A2C083C3E85D8EED1A2D8BFB95307C2BEC
winmerge-2.16.0-exe.zip
D440B99E6D1747787513B0A19AB339592786C6FF7FE58F7D15E573C868611EE8
winmerge-2.16.0-x64-exe.zip
9831346A2736023262844A682752C7009ACC505CED90281732CDC49D1E0A777B
winmerge-2.16.0-full-src.7z
DF3DA39E3416A8480EFCB870090745D2F22EF99D045C5029AED3D6878AEEA7DE

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS