Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.2

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.2, που κυκλοφόρησε στις 2019-04-04. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.2-Setup.exe 5.68 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.2-x64-Setup.exe 6.27 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.2-exe.zip 7.35 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.2-x64-exe.zip 8.30 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.2-full-src.7z 10.72 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.2-Setup.exe
2226D35E8D21285CD828CDD2781736E29843FF571480A01CF2FDD961D2C61295
WinMerge-2.16.2-x64-Setup.exe
201251A256E9B67B932B696DDD859D22BE8CB41996600D616CE8B64DA104ED68
winmerge-2.16.2-exe.zip
674E7430FF0056CCBD5537C60ED0F8D87A6C6896D89C927FF60A6AD53A1C9F46
winmerge-2.16.2-x64-exe.zip
1AFACD914D45B431098AF200032C1F67DDBE16FF7710C2B476288548797EE144
winmerge-2.16.2-full-src.7z
E0216F6ED9B0D5222369340FDC4B5819A3EF5F6B7944BD85D60C52E42696B8C0

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS