WinMerge downloaden

De gemakkelijkste manier om WinMerge te installeren is de installer te downloaden en openen. Lees de online handleiding voor hulp om hem te gebruiken.

WinMerge 2.16.0

De huidige WinMerge-versie is 2.16.0 en werd vrijgegeven op 2018-11-22. Voor gedetailleerde informatie over wat nieuw is, lees de lijst van aanpassingen en de vrijgave-opmerkingen.

Downloaden Size Type Format
WinMerge-2.16.0-Setup.exe 5.42 MB Installatiebestand EXE
WinMerge-2.16.0-x64-Setup.exe 6.03 MB Installatiebestand EXE
winmerge-2.16.0-exe.zip 7.42 MB Binaries ZIP
winmerge-2.16.0-x64-exe.zip 8.31 MB Binaries ZIP
winmerge-2.16.0-full-src.7z 10.16 MB Broncode 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.0-Setup.exe
A820E09EF8374295849EC7CB3906FB9DB10D1F223CDE1579BA166FA3B8851639
WinMerge-2.16.0-x64-Setup.exe
AD55CEC5B0A0E72D4EA066ACCA4AE7A2C083C3E85D8EED1A2D8BFB95307C2BEC
winmerge-2.16.0-exe.zip
D440B99E6D1747787513B0A19AB339592786C6FF7FE58F7D15E573C868611EE8
winmerge-2.16.0-x64-exe.zip
9831346A2736023262844A682752C7009ACC505CED90281732CDC49D1E0A777B
winmerge-2.16.0-full-src.7z
DF3DA39E3416A8480EFCB870090745D2F22EF99D045C5029AED3D6878AEEA7DE

Vereisten

Andere versies

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 voor Windows 95/98/ME/NT

WinMerge versie 2.12.4 was de laatste versie die met Microsoft Visual C++ 2005 runtimes kwam, dat Windows 95/89/ME/NT ondersteunt. Het was ook de laatste versie die met een ANSI-versie van Winmerge kwam.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Projectbestand-releases RSS