Pobieranie WinMerge

Najprostszym sposobem zainstalowania WinMerge jest pobranie i uruchomienie instalatora. Przeczytaj instrukcję online by dowiedzieć się jak go użyć.

WinMerge 2.16.0

Obecna wersja WinMerge to 2.16.0 i została wydana 2018-11-22. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat nowości, przeczytaj dziennik zmian i uwagi do wydania.

Pobranie Size Typ Format
WinMerge-2.16.0-Setup.exe 5.42 MB Instalator EXE
WinMerge-2.16.0-x64-Setup.exe 6.03 MB Instalator EXE
winmerge-2.16.0-exe.zip 7.42 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.0-x64-exe.zip 8.31 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.0-full-src.7z 10.16 MB Kod Źródłowy 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.0-Setup.exe
A820E09EF8374295849EC7CB3906FB9DB10D1F223CDE1579BA166FA3B8851639
WinMerge-2.16.0-x64-Setup.exe
AD55CEC5B0A0E72D4EA066ACCA4AE7A2C083C3E85D8EED1A2D8BFB95307C2BEC
winmerge-2.16.0-exe.zip
D440B99E6D1747787513B0A19AB339592786C6FF7FE58F7D15E573C868611EE8
winmerge-2.16.0-x64-exe.zip
9831346A2736023262844A682752C7009ACC505CED90281732CDC49D1E0A777B
winmerge-2.16.0-full-src.7z
DF3DA39E3416A8480EFCB870090745D2F22EF99D045C5029AED3D6878AEEA7DE

Wymagania

Inne Wersje

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 na Windows 95/98/ME/NT

Wersja 2.12.4 WinMerge była ostatnią wersją dostarczaną ze środowiskiem Microsoft Visual C++ 2005 działającym na 95/98/ME/NT. Była to także ostatnia wersja dostarczana z trybem ANSI WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Wydania Pliku Projektu RSS