Αρχείο PAD

Η ευκολότερη οδός πληροφόρησης για την τελευταία σταθερή έκδοση του WinMerge για τον ιστοχώρο σας είναι το αρχείο Περιγραφής Φορητής Εφαρμογής, το οποίο βρίσκεται εδώ.

http://winmerge.org/WinMergePAD.xml

Αν δεν μπορείτε να εργαστείτε με το αρχείο PAD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω πληροφορίες:

WinMerge 2.14.0

Ημερομηνία κυκλοφορίας
02/02/2013
Κατάσταση κυκλοφορίας
Major Update
Λήψη
http://winmerge.org/downloads/WinMerge-Setup.exe (6 MB)
Λειτουργικά συστήματα
Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinVista x64, WinXP, Win2000
Υποστηριζόμενες γλώσσες
English, Basque, Bulgarian, Catalan, Chinese, ChineseSimplified, ChineseTraditional, Croatian, Czech, Danish, Dutch, French, Galician, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian
Τύπος
Freeware

Αγγλικές περιγραφές

Αγγλική περιγραφή (80 χαρακτήρες)
WinMerge is side-by-side difference display and merge, for files or directories
Αγγλική περιγραφή (250 χαρακτήρες)
WinMerge is a tool for visual difference display and merging, for both files and directories. Unicode support. Flexible syntax coloring editor. Windows Shell integration. Regexp filtering. Side-by-side line diff. Highlights differences inside lines.
Αγγλική περιγραφή (450 χαρακτήρες)
WinMerge is a tool for visual difference display and merging, for both files and directories. WinMerge has Unicode support, Flexible syntax coloring editor, and Windows Shell integration. Regexp filtering for filenames and lines. Side-by-side line difference and highlights differences inside lines. A file map shows the overall file differences in a location pane. The user interface is translated into several languages.
Αγγλικές λέξεις-κλειδί
diff, merge, text files, differencing, syncronize

Διευθύνσεις Ιστού

Πληροφορίες
http://winmerge.org/about/
Στιγμιότυπο
http://winmerge.org/about/screenshots/screenshot.png
Εικονίδιο
http://winmerge.org/about/screenshots/icon.gif
Αρχείο PAD
http://winmerge.org/WinMergePAD.xml

Εταιρεία

Όνομα
Thingamahoochie Software
Επικοινωνία
WinMerge Team
Υποστήριξη
winmerge-support@lists.sourceforge.net