Λήψη πηγαίου κώδικα

Το WinMerge κυκλοφορεί υπό τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να λάβετε όλον τον πηγαίο κώδικα και να δομήσετε το πρόγραμμα εσείς.

SHA-1 Checksums

42b68f643067e0a0ad0a58256b7640cd5f20a6ef WinMerge-2.14.0-src.zip
e6d36a9ec42bdca333d9f85c4801eef70816e129 WinMerge-2.14.0-src.7z

Ο πηγαίος κώδικας φιλοξενείται στο SourceForge.net, σε αποθετήριο Subversion.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον πηγαίο κώδικα με ένα πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό ή να δείτε όλον τον κώδικα με κλικ σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους (αν έχετε εγκαταστήσει το TortoiseSVN):

Έκδοση για προγραμματιστές
http://svn.code.sf.net/p/winmerge/code/trunk
WinMerge 2.14
http://svn.code.sf.net/p/winmerge/code/branches/R2_14

Οι πρόσφατες αλλαγές στον κώδικα RSS