Λήψη πηγαίου κώδικα

Το WinMerge κυκλοφορεί υπό τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να λάβετε όλον τον πηγαίο κώδικα και να δομήσετε το πρόγραμμα εσείς.

SHA-1 Checksums

42b68f643067e0a0ad0a58256b7640cd5f20a6ef WinMerge-2.14.0-src.zip
e6d36a9ec42bdca333d9f85c4801eef70816e129 WinMerge-2.14.0-src.7z

The source code is hosted on Bitbucket in a Mercurial repository.

Έκδοση για προγραμματιστές
https://bitbucket.org/winmerge/winmerge
WinMerge 2.14
https://bitbucket.org/winmerge/winmerge/branch/R2_14

Οι πρόσφατες αλλαγές στον κώδικα RSS