Pobranie Kodu Źródłowego

WinMerge rozpowszechniany jest zgodnie z GNU General Public License. Oznacza to, że można otrzymać cały kod źródłowy i skompilować program samodzielnie.

Sumy kontrolne SHA-1

42b68f643067e0a0ad0a58256b7640cd5f20a6ef WinMerge-2.14.0-src.zip
e6d36a9ec42bdca333d9f85c4801eef70816e129 WinMerge-2.14.0-src.7z

Kod źródłowy jest utrzymywany na SourceForge.netw repozytorium Subversion.

Możesz przeglądać kod źródłowy przy pomocy przeglądarki lub pobrać cały kod klikając na jeden z poniższych linków (jeśli masz zainstalowany TortoiseSVN):

Wersja Weweloperska
http://svn.code.sf.net/p/winmerge/code/trunk
WinMerge 2.14
http://svn.code.sf.net/p/winmerge/code/branches/R2_14

Ostatnie Zmiany Kodu RSS