Pobranie Kodu Źródłowego

WinMerge rozpowszechniany jest zgodnie z GNU General Public License. Oznacza to, że można otrzymać cały kod źródłowy i skompilować program samodzielnie.

Sumy kontrolne SHA-1

42b68f643067e0a0ad0a58256b7640cd5f20a6ef WinMerge-2.14.0-src.zip
e6d36a9ec42bdca333d9f85c4801eef70816e129 WinMerge-2.14.0-src.7z

The source code is hosted on Bitbucket in a Mercurial repository.

Wersja Weweloperska
https://bitbucket.org/winmerge/winmerge
WinMerge 2.14
https://bitbucket.org/winmerge/winmerge/branch/R2_14

Ostatnie Zmiany Kodu RSS