Mailinglistor

Annonseringslista

Denna lista är bara för att annonsera nya lanseringar av WinMerge.

Supportlista

Du bör ställa alla dina supportfrågor på denna lista.

Användarlista

Denna lista är för användarrelaterade frågor. Genom att ha frågor postade till denna lista kan andra som har samma problem lösa det själv.

Översättningslista

Denna lista används för att koordinera översättningarna.

Utvecklingslista

Detta är listan där deltagande utvecklare av WinMerge möts och diskuterar problem, kodändringar/tillägg, osv.

SVN-lista

Prenumeranter av denna lista får noter om varje kodändring tillhandahållen till Subversion