Μεταφράσεις RSS

Μετάφραση

Προς το παρόν το WinMerge έχει μεταφραστεί στις εξής γλώσσες:

Αν θέλετε να επικαιροποιήσετε μια απ' αυτές τις μεταφράσεις ή να προσθέσετε άλλη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Μεταφραστές

WinMerge Status from 2019-06-24

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 665 0 263 2013-02-03
Brazilian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 915 0 13 2018-12-01
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 842 0 86 2008-05-04
Catalan ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 587 0 341
ChineseSimplified ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 916 0 12
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 887 0 41 2010-02-19
Croatian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 657 1 270 2009-02-13
Czech ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 627 0 301
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 665 0 263 2013-01-13
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 925 0 3 2018-09-06
Finnish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 663 0 265
French ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 923 2 3 2019-06-02
Galician ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 657 0 271 2009-02-15
German ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 825 7 96 2018-10-18
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 627 0 301
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 560 0 368 2011-01-24
Italian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 625 0 303 2008-04-10
Japanese Μεταφρασμένα 928 0 0 2018-12-30
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 890 0 38 2018-02-05
Lithuanian Μεταφρασμένα 928 0 0 2019-06-21
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 657 0 271
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 668 0 260 2013-08-15
Polish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 672 0 256 2013-09-30
Portuguese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 912 0 16 2018-10-29
Romanian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 582 48 298
Russian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 918 2 8 2012-09-13
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 657 0 271
Sinhala ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 590 71 267 2010-12-12
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 666 0 262 2009-12-04
Slovenian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 668 0 260 2013-01-19
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 658 0 270 2011-09-21
Swedish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 915 0 13 2018-11-26
Turkish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 915 0 13 2018-12-28
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 662 0 266 2009-06-13
English (Πρότυπο) Σύνολο: 928 2019-06-19

ShellExtension Status from 2019-06-24

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque Μεταφρασμένα 12 0 0
Brazilian Μεταφρασμένα 12 0 0
Bulgarian Μεταφρασμένα 12 0 0
Catalan Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseTraditional Μεταφρασμένα 12 0 0
Croatian Μεταφρασμένα 12 0 0
Czech Μεταφρασμένα 12 0 0
Danish Μεταφρασμένα 12 0 0
Dutch Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Finnish Μεταφρασμένα 12 0 0
French Μεταφρασμένα 12 0 0
Galician Μεταφρασμένα 12 0 0
German Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Greek Μεταφρασμένα 12 0 0
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Italian Μεταφρασμένα 12 0 0
Japanese Μεταφρασμένα 12 0 0
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Lithuanian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Persian Μεταφρασμένα 12 0 0
Polish Μεταφρασμένα 12 0 0
Portuguese Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Romanian Μεταφρασμένα 12 0 0
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 11 0 1
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 5 0 7
Sinhala ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Slovak Μεταφρασμένα 12 0 0
Slovenian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Swedish Μεταφρασμένα 12 0 0
Turkish Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Μεταφρασμένα 12 0 0
English (Πρότυπο) Σύνολο: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files