Μεταφράσεις RSS

Μετάφραση

Προς το παρόν το WinMerge έχει μεταφραστεί στις εξής γλώσσες:

Αν θέλετε να επικαιροποιήσετε μια απ' αυτές τις μεταφράσεις ή να προσθέσετε άλλη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Μεταφραστές

Γλώσσα WinMerge ShellExtension InnoSetup Docs/Readme
Basque Xabier Aramendi
Brazilian Wender Firmino
Leonardo Peixoto
Felipe Periard Lopes
Bulgarian sld
tigertron
Catalan Jordi Vilar
ChineseSimplified Liaobin
xmpdhml
ChineseTraditional Koko
wck3
Calvin Lin
Croatian Hasan Osmanagić
Czech Jiri Tax
Jan Hryz
Danish Christian List
Rolf Egmose
Dutch Ronald Schaap
Michel Coene
Thomas De Rocker, 2018
Thomas De Rocker
Finnish
French Jean-F Jolin
Gil Andre
Laurent Ganier
Dominique Saussereau
Galician Medulio
German Tim Gerundt
Winfried Peter
Jörg Schneider
Tim Gerundt
Greek Polyvios J. Simopoulos
Hungarian Márton Balázs
Mihalicza József
Italian Michele Merega
Andrea Decorte
Antonio Angelo
Japanese Takashi Sawanaka
Korean Hwang Sukjoon
Lee Jae-Hong
Sushizang
sheppaul
Lithuanian Dalius Guzauskas (aka Tichij) (tichij AT mail DOT com)
Dalius Guzauskas (aka Tichij) (tichij AT mail DOT com)
Norwegian Hans Fredrik Nordhaug
FreewareTips
Persian Abolfazl Rostamzadeh
Abolfazl Rostamzadeh
Polish Pawel Wawrzysko
Skiff
Michał Trzebiatowski
Portuguese Nelson Simão
Lippe35
Romanian Cristian Arghiroiu
Russian Valerij Romanovskij
Dmitriy S. Aleshkowskiy
geek2k
Serbian Ozzii
Sinhala T G E Perera
Slovak majvan
Ivan Masár
Slovenian Iztok Osredkar
Filip Komar
Filip Komar
Spanish Dean Grimm
Jesús M. Delgado 'MacK'
Mario Angel
Swedish Göran Håkansson
Hans Eriksson
pgert
Turkish Afyonlu
Ozkan UNVER
Afyonlu
Ukrainian Warrior
Vitaliy Stopchans'kyy

WinMerge Status from 2018-12-05

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 663 0 250 2013-02-03
Brazilian Μεταφρασμένα 913 0 0 2018-12-01
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 615 0 298 2008-05-04
Catalan ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 572 0 341
ChineseSimplified ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 628 0 285
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 885 0 28 2010-02-19
Croatian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 655 1 257 2009-02-13
Czech ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 625 0 288
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 663 0 250 2013-01-13
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 902 0 11
Finnish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 661 0 252
French ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 666 0 247 2009-09-04
Galician ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 258 2009-02-15
German ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 823 7 83 2018-10-18
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 625 0 288
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 558 0 355 2011-01-24
Italian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 623 0 290 2008-04-10
Japanese Μεταφρασμένα 913 0 0 2018-10-18
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 888 0 25 2018-02-05
Lithuanian Μεταφρασμένα 913 0 0 2018-11-06
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 656 0 257
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 667 0 246 2013-08-15
Polish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 670 0 243 2013-09-30
Portuguese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 910 0 3 2018-10-29
Romanian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 580 48 285
Russian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 654 2 257 2012-09-13
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 258
Sinhala ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 588 72 253 2010-12-12
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 664 0 249 2009-12-04
Slovenian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 666 0 247 2013-01-19
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 656 0 257 2011-09-21
Swedish Μεταφρασμένα 913 0 0 2018-11-26
Turkish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 889 0 24 2018-02-11
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 660 0 253 2009-06-13
English (Πρότυπο) Σύνολο: 913 2018-11-27

ShellExtension Status from 2018-12-05

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque Μεταφρασμένα 13 0 0
Brazilian Μεταφρασμένα 13 0 0
Bulgarian Μεταφρασμένα 13 0 0
Catalan Μεταφρασμένα 13 0 0
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 13 0 0
ChineseTraditional Μεταφρασμένα 13 0 0
Croatian Μεταφρασμένα 13 0 0
Czech Μεταφρασμένα 13 0 0
Danish Μεταφρασμένα 13 0 0
Dutch Μεταφρασμένα 13 0 0 2009-06-11
Finnish Μεταφρασμένα 13 0 0
French Μεταφρασμένα 13 0 0
Galician Μεταφρασμένα 13 0 0
German Μεταφρασμένα 13 0 0 2009-02-10
Greek Μεταφρασμένα 13 0 0
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 10
Italian Μεταφρασμένα 13 0 0
Japanese Μεταφρασμένα 13 0 0
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 10
Lithuanian Μεταφρασμένα 12 0 0 2018-11-08
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 10
Persian Μεταφρασμένα 13 0 0
Polish Μεταφρασμένα 13 0 0
Portuguese Μεταφρασμένα 13 0 0 2018-04-16
Romanian Μεταφρασμένα 13 0 0
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 10
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 5 0 8
Sinhala ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 10
Slovak Μεταφρασμένα 13 0 0
Slovenian Μεταφρασμένα 13 0 0 2010-01-18
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 10
Swedish Μεταφρασμένα 13 0 0
Turkish Μεταφρασμένα 13 0 0 2018-02-12
Ukrainian Μεταφρασμένα 13 0 0
English (Πρότυπο) Σύνολο: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files