Κατάσταση μεταφράσεων (σταθερός κλάδος) RSS

Status from 2013-02-04:

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque Μεταφρασμένα 1022 0 0 2013-02-03
Brazilian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 8 2008-12-20
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1015 0 7 2010-10-06
Catalan ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 840 2 180
ChineseSimplified ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 971 2 49
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1009 0 13 2009-01-27
Croatian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 1014 1 7 2009-02-13
Czech ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 898 2 122
Danish Μεταφρασμένα 1022 0 0 2013-01-13
Dutch Μεταφρασμένα 1022 0 0 2011-08-19
French Μεταφρασμένα 1022 0 0 2009-09-04
Galician ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1015 0 7 2009-02-15
German ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1015 0 7 2009-02-10
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 927 0 95
Hungarian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 808 2 212 2011-01-24
Italian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 955 0 67 2008-04-10
Japanese Μεταφρασμένα 1022 0 0 2011-05-23
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 968 0 54 2008-05-26
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1015 0 7
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 8 2009-08-02
Polish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1015 0 7 2009-03-29
Portuguese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 788 0 234
Romanian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 896 78 48
Russian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 1011 2 9 2012-09-13
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 8
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 936 0 86 2008-02-17
Slovenian Μεταφρασμένα 1022 0 0 2013-01-19
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1015 0 7 2011-09-21
Swedish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1015 0 7 2008-08-24
Turkish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 8 2010-08-01
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 8 2009-06-13
Αγγλικά (πρότυπο) Σύνολο: 1022 2011-08-19

Μεταφραστές

Γλώσσα Μεταφραστής(-τές)
Basque Xabier Aramendi
Brazilian Wender Firmino
Leonardo Peixoto
Felipe Periard Lopes
Bulgarian sld
tigertron
Catalan Jordi Vilar
ChineseSimplified Liaobin
xmpdhml
ChineseTraditional Koko
wck3
Croatian Hasan Osmanagæ
Czech Jiri Tax
Jan Hryz
Danish Christian List
Rolf Egmose
Dutch Ronald Schaap
Michel Coene
Thomas De Rocker
French Jean-F Jolin
Gil Andre
Laurent Ganier
Dominique Saussereau
Galician Medulio
German Tim Gerundt
Winfried Peter
Jörg Schneider
Greek Polyvios J. Simopoulos
Hungarian Márton Balázs
Mihalicza József
Italian Michele Merega
Andrea Decorte
Antonio Angelo
Japanese Takashi Sawanaka
Korean Hwang Sukjoon
Lee Jae-Hong
Sushizang
Norwegian Hans Fredrik Nordhaug
FreewareTips
Persian Abolfazl Rostamzadeh
Polish Pawel Wawrzysko
Skiff
Micha³ Trzebiatowski
Portuguese Nelson Simão
Romanian Cristian Arghiroiu
Russian Valerij Romanovskij
Dmitriy S. Aleshkowskiy
geek2k
Serbian Ozzii
Slovak majvan
Ivan Masár
Slovenian Iztok Osredkar
Filip Komar
Spanish Dean Grimm
Jesús M. Delgado 'MacK'
Mario Angel
Swedish Göran Håkansson
Hans Eriksson
Turkish Afyonlu
Ozkan UNVER
Ukrainian Warrior
Vitaliy Stopchans'kyy