Skärmdumpar

Filjämförelse

Filjämförelse

Filjämförfönstret är i huvudsak två filer öppnade i en editor i två horisontella fält. Editering låter användare enkelt göra små ändringar utan behov att öppna filer i annan editor eller utvecklingsmiljö.

Öppna-dialog

Öppna-dialog

WinMerge tillåter val/öppning av sökvägar på olika sätt. Att använda Öppna-dialogen är bara ett av dem.

Katalogjämförelseresultat

Katalogjämförelseresultat

Katalogjämförelse visar alla filer och underkataloger funna från jämförda kataloger som en lista. Katalogjämförelse tillåter synkronisering av kataloger genom att kopiera och ta bort filer och underkataloger. Katalogjämförelseutseendet kan bli versantilt anpassat.

Katalogjämförelse trädfönster

Katalogjämförelse trädfönster

I trädfönstret, är kataloger expanderbara och imploderbara, innehållande filer och underkataloger. Detta är användbart för enkel navigation i djupt liggande katalogstrukturer. Trädfönstret är bara tillgängligt i rekursiva jämförelser.

Markera radskillnad

Markera radskillnad

Många gånger är det användbart att se exakta skillnader på enskilda rader. WinMerge kan markera olika områden mellan rader.

Skillnadsfält

Skillnadsfält

Skillnadsfältet är en användbar sidopanel som visar en översiktlig (skillnads) bild på jämförda filer

Startskärm

Startskärm

WinMerge 2.8 har en ny, professionell startbild.