Översättningar RSS

Översätter

Vi har nu översatt WinMerge till de språk som listas nedan:

Om du vill uppdatera någon av dessa översättningar eller lägga till en annan översättning, var då snäll och följa dessa instruktioner.

Översättare

WinMerge Status from 2019-06-24

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Basque ÖversattOöversatt 665 0 263 2013-02-03
Brazilian ÖversattOöversatt 915 0 13 2018-12-01
Bulgarian ÖversattOöversatt 842 0 86 2008-05-04
Catalan ÖversattOöversatt 587 0 341
ChineseSimplified ÖversattOöversatt 916 0 12
ChineseTraditional ÖversattOöversatt 887 0 41 2010-02-19
Croatian ÖversattOklarOöversatt 657 1 270 2009-02-13
Czech ÖversattOöversatt 627 0 301
Danish ÖversattOöversatt 665 0 263 2013-01-13
Dutch ÖversattOöversatt 925 0 3 2018-09-06
Finnish ÖversattOöversatt 663 0 265
French ÖversattOklarOöversatt 923 2 3 2019-06-02
Galician ÖversattOöversatt 657 0 271 2009-02-15
German ÖversattOklarOöversatt 825 7 96 2018-10-18
Greek ÖversattOöversatt 627 0 301
Hungarian ÖversattOöversatt 560 0 368 2011-01-24
Italian ÖversattOöversatt 625 0 303 2008-04-10
Japanese Översatt 928 0 0 2018-12-30
Korean ÖversattOöversatt 890 0 38 2018-02-05
Lithuanian Översatt 928 0 0 2019-06-21
Norwegian ÖversattOöversatt 657 0 271
Persian ÖversattOöversatt 668 0 260 2013-08-15
Polish ÖversattOöversatt 672 0 256 2013-09-30
Portuguese ÖversattOöversatt 912 0 16 2018-10-29
Romanian ÖversattOklarOöversatt 582 48 298
Russian ÖversattOklarOöversatt 918 2 8 2012-09-13
Serbian ÖversattOöversatt 657 0 271
Sinhala ÖversattOklarOöversatt 590 71 267 2010-12-12
Slovak ÖversattOöversatt 666 0 262 2009-12-04
Slovenian ÖversattOöversatt 668 0 260 2013-01-19
Spanish ÖversattOöversatt 658 0 270 2011-09-21
Swedish ÖversattOöversatt 915 0 13 2018-11-26
Turkish ÖversattOöversatt 915 0 13 2018-12-28
Ukrainian ÖversattOöversatt 662 0 266 2009-06-13
English (Förlaga) Totalt: 928 2019-06-19

ShellExtension Status from 2019-06-24

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Basque Översatt 12 0 0
Brazilian Översatt 12 0 0
Bulgarian Översatt 12 0 0
Catalan Översatt 12 0 0
ChineseSimplified Översatt 12 0 0
ChineseTraditional Översatt 12 0 0
Croatian Översatt 12 0 0
Czech Översatt 12 0 0
Danish Översatt 12 0 0
Dutch Översatt 12 0 0 2019-02-01
Finnish Översatt 12 0 0
French Översatt 12 0 0
Galician Översatt 12 0 0
German Översatt 12 0 0 2019-02-01
Greek Översatt 12 0 0
Hungarian ÖversattOöversatt 3 0 9
Italian Översatt 12 0 0
Japanese Översatt 12 0 0
Korean ÖversattOöversatt 3 0 9
Lithuanian Översatt 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ÖversattOöversatt 3 0 9
Persian Översatt 12 0 0
Polish Översatt 12 0 0
Portuguese Översatt 12 0 0 2019-02-01
Romanian Översatt 12 0 0
Russian ÖversattOöversatt 11 0 1
Serbian ÖversattOöversatt 5 0 7
Sinhala ÖversattOöversatt 3 0 9
Slovak Översatt 12 0 0
Slovenian Översatt 12 0 0 2019-02-01
Spanish ÖversattOöversatt 3 0 9
Swedish Översatt 12 0 0
Turkish Översatt 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Översatt 12 0 0
English (Förlaga) Totalt: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files