Översättningar

Vi har nu översatt WinMerge till de språk som listas nedan:

För att ändra språk, välj det önskade språket från VisaSpråk menyvalet.

Översätter

Om du vill uppdatera någon av dessa översättningar eller lägga till en annan översättning, var då snäll och följa dessa instruktioner. Du kan hitta en mer teknisk beskrivning av översättningssystemet i vår Utvecklings-Wiki.

Status

Följande sida visar översättningsstatus för stabil version, utvecklingsversion och webbplats för WinMerge: