Vad är WinMerge?

Filjämförelse
Mera skärmdumpar…

WinMerge är ett Open Source skillnads och hopläggningsverktyg för Windows. WinMerge kan jämföra både kataloger och filer, presentera skillnader i ett visuellt textformat som är enkelt att förstå och hantera.

Lär dig mer eller Ladda ner nu!


WinMerge 2.14.0 - aktuell stabil version

WinMerge 2.14.0 är den senaste stabila versionen, och är rekommenderad för de flesta användare.

Ladda ner nu! Version 2.14.0; 6.14 MB

WinMerge 3

WinMerge 3 kommer att bli ett modernt jämförelse/synkroniseringsverktyg Det kommer att baseras på Qt-biblioteket och plattformsoberoende. Du kan använda samma verktyg i Windows och i Linux.

WinMerge kommer inte bara bli WinMerge 2 med nytt GUI. Det kommer att bli radikala förändringar i hur WinMerge fungerar och hur det ser ut. Många funktioner kommer att försvinna och nya kommer läggas till.

Läs mer och engagera dig!

Projekt-nyheter RSS

Support

Om du behöver support, titta på vår supportsida för mer information om hur du kan få det.

Utvecklare

WinMerge är ett Open Source-projekt, vilket betyder att programmet är underhållet och utvecklat av frivilliga. Om du är intresserad av att bidra med arbete i projektet, se vår utvecklingssida för mer information om hur du kan bidra.

Utöver detta är, WinMerge översatt till ett antal olika språk. Se vår information om översättning av WinMerge till ditt eget språk.

WinMerges utvecklingsteam