Vad är WinMerge?

Filjämförelse
Mera skärmdumpar…

WinMerge är ett Open Source skillnads och hopläggningsverktyg för Windows. WinMerge kan jämföra både kataloger och filer, presentera skillnader i ett visuellt textformat som är enkelt att förstå och hantera.

Lär dig mer eller Ladda ner nu!


WinMerge 2.14.0 - aktuell stabil version

WinMerge 2.14.0 är den senaste stabila versionen, och är rekommenderad för de flesta användare.

Ladda ner nu! Version 2.14.0; 6.14 MB

Projekt-nyheter RSS

Support

Om du behöver support, titta på vår supportsida för mer information om hur du kan få det.

Utvecklare

WinMerge är ett Open Source-projekt, vilket betyder att programmet är underhållet och utvecklat av frivilliga.

Utöver detta är, WinMerge översatt till ett antal olika språk. Se vår information om översättning av WinMerge till ditt eget språk.