Τι είναι το WinMerge;

Σύγκριση αρχείων
Περισσότερα στιγμιότυπα…

Το WinMerge είναι ένα ανοιχτού κώδικα εργαλείο επισήμανσης και συγχώνευσης αλλαγών για Windows. Το WinMerge μπορεί να συγκρίνει φακέλους και αρχεία και να παρουσιάσει τις διαφορές τους σε εύληπτη και εύκολα επεξεργάσιμη μορφή κειμένου.

Μάθετε περισσότερα ή κάντε Άμεση λήψη!


WinMerge 2.14.0 - τελευταία σταθερή έκδοση

Το WinMerge 2.14.0 είναι η τελευταία σταθερή έκδοση και συνιστάται για τους περισσότερους χρήστες.

Άμεση λήψη! Έκδοση2.14.0; 6.14 MB

Νέα για το έργο RSS

Υποστήριξη

Αν θέλετε βοήθεια, διαβάστε στη σελίδα υποστήριξης πώς μπορείτε να λάβετε υποστήριξη.

Προγραμματιστές

Το WinMerge είναι έργο ανοιχτού κώδικα, δηλαδή το πρόγραμμα το συντηρούν και το αναπτύσσουν εθελοντές.

Επιπλέον, το WinMerge είναι μεταφρασμένος σε πλήθος διαφορετικών γλωσσών. Δείτε τις πληροφορίες για τη μετάφραση του WinMerge στη γλώσσα σας.