Τι είναι το WinMerge;

Σύγκριση αρχείων
Περισσότερα στιγμιότυπα…

Το WinMerge είναι ένα ανοιχτού κώδικα εργαλείο επισήμανσης και συγχώνευσης αλλαγών για Windows. Το WinMerge μπορεί να συγκρίνει φακέλους και αρχεία και να παρουσιάσει τις διαφορές τους σε εύληπτη και εύκολα επεξεργάσιμη μορφή κειμένου.

Μάθετε περισσότερα ή κάντε Άμεση λήψη!


WinMerge 2.14.0 - τελευταία σταθερή έκδοση

Το WinMerge 2.14.0 είναι η τελευταία σταθερή έκδοση και συνιστάται για τους περισσότερους χρήστες.

Άμεση λήψη! Έκδοση2.14.0; 6.14 MB

WinMerge 3

Το WinMerge 3 θα είναι ένα σύγχρονο εργαλείο σύγκρισης/συγχρονισμού. Θα βασίζεται στη βιβλιοθήκη Qt και θα υποστηρίζει πολλές πλατφόρμες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο εργαλείο σε Windows και Linux.

Το WinMerge δεν θα είναι απλώς ένα WinMerge 2 με νέα εμφάνιση. Θα υπάρξουν ριζικές αλλαγές στη λειτουργία και στην εμφάνιση του WinMerge. Πολλές δυνατότητες θα πάψουν να υφίστανται, ενώ θα προστεθούν νέες.

Διαβάστε περισσότερα και συμμετάσχετε!

Νέα για το έργο RSS

Υποστήριξη

Αν θέλετε βοήθεια, διαβάστε στη σελίδα υποστήριξης πώς μπορείτε να λάβετε υποστήριξη.

Προγραμματιστές

Το WinMerge είναι έργο ανοιχτού κώδικα, δηλαδή το πρόγραμμα το συντηρούν και το αναπτύσσουν εθελοντές. Αν θα σας ενδιέφερε να συνεισφέρετε στο έργο, δείτε τη σελίδα προγραμματιστών μας για περισσότερα σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει αυτό.

Επιπλέον, το WinMerge είναι μεταφρασμένος σε πλήθος διαφορετικών γλωσσών. Δείτε τις πληροφορίες για τη μετάφραση του WinMerge στη γλώσσα σας.

Η Ομάδα Ανάπτυξης του WinMerge