Broncode downloaden

WinMerge is vrijgegeven onder de GNU General Public License. Dat betekent dat u de hele broncode kan verkrijgen en het programma zelf kan compileren.

SHA-1-checksums

42b68f643067e0a0ad0a58256b7640cd5f20a6ef WinMerge-2.14.0-src.zip
e6d36a9ec42bdca333d9f85c4801eef70816e129 WinMerge-2.14.0-src.7z

The source code is hosted on Bitbucket in a Mercurial repository.

Ontwikkelingsversie
https://bitbucket.org/winmerge/winmerge
WinMerge 2.14
https://bitbucket.org/winmerge/winmerge/branch/R2_14

Recente codewijzigingen RSS