Ladda ner källkod

WinMerge är släppt under GNU General Public License. Detta betyder att du kan hämta hela källkoden och bygga programmet själv.

SHA-1 kontrollsummor

42b68f643067e0a0ad0a58256b7640cd5f20a6ef WinMerge-2.14.0-src.zip
e6d36a9ec42bdca333d9f85c4801eef70816e129 WinMerge-2.14.0-src.7z

The source code is hosted on Bitbucket in a Mercurial repository.

Utvecklarversion
https://bitbucket.org/winmerge/winmerge
WinMerge 2.14
https://bitbucket.org/winmerge/winmerge/branch/R2_14

Senaste kodändringarna RSS