Vertaalstatus (website)

We verplaatsen de bronnen van de website naar een bitbucket Mercurial repository en gebruiken nu Transifex als een platform voor de vertalingen.

Vertaalstatus

Vertaalstatus (website)

Zie meer informatie op Transifex.net