Översättningsstatus (webbplats)

Vi flyttar källkoden från webbplatsen till ett Mercurial-baserat centrallager på Bitbucket och använder nu Transifex som plattform för översättning.

Översättningsstatus

Översättningsstatus (webbplats)

Se mer information på Transifex.net