Status Tłumaczeń (Strona Internetowa)

Przenosimy źródła ze strony internetowej do repozytorium bitbucket Mercurial i używamy obecnie Transifex jako platformy tłumaczeń.

Status Tłumaczenia

Status Tłumaczeń (Strona Internetowa)

Uzyskaj więcej informacji na Transifex.net