Λήψη προσθέτων

Πρόσθετο 7-Zip

Αυτό είναι το πρόσθετο 7-Zip για WinMerge, του οποίου η τρέχουσα έκδοση DllBuild 0028 κυκλοφόρησε στις 2010-12-28.

Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε άλλες εκδόσεις.

Πρόσθετο xdocdiff

Με αυτό το πρόσθετο μπορείτε να συγκρίνετε αρχεία Word, Excel, PowerPoint, PDF και άλλα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και λήψη μεταβείτε στην ιστοσελίδα του προσθέτου xdocdiff.