Κατάσταση μεταφράσεων (ασταθής κορμός) RSS

Status from 2013-02-04:

WinMerge

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1021 0 3 2013-02-03
Brazilian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 10 2009-01-17
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 10 2010-10-06
Catalan ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 839 2 183
ChineseSimplified ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 970 2 52
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1022 0 2 2010-02-19
Croatian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 1013 1 10 2009-02-13
Czech ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 904 2 118
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1021 0 3 2013-01-13
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1021 0 3 2011-08-19
French Μεταφρασμένα 1024 0 0 2009-09-04
Galician ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1013 0 11 2009-02-15
German ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1022 0 2 2009-08-02
English ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 926 0 98
Hungarian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 808 2 214 2011-01-24
Italian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 954 0 70 2008-04-10
Japanese Μεταφρασμένα 1024 0 0 2011-05-23
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 967 0 57 2008-05-26
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 10
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 10 2009-08-02
Polish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1022 0 2 2010-02-13
Portuguese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 787 0 237
Romanian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 895 78 51
Russian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 1010 2 12 2012-09-13
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 10
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 935 0 89 2008-02-17
Slovenian Μεταφρασμένα 1024 0 0 2013-01-19
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 10 2011-09-21
Swedish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1022 0 2 2009-08-27
Turkish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1014 0 10 2010-08-01
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1018 0 6 2009-06-13
English (Πρότυπο) Σύνολο: 1024 2011-08-19

ShellExtension

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque Μεταφρασμένα 13 0 0
Brazilian Μεταφρασμένα 13 0 0
Bulgarian Μεταφρασμένα 13 0 0
Catalan Μεταφρασμένα 13 0 0
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 13 0 0
ChineseTraditional Μεταφρασμένα 13 0 0
Croatian Μεταφρασμένα 13 0 0
Czech Μεταφρασμένα 13 0 0
Danish Μεταφρασμένα 13 0 0
Dutch Μεταφρασμένα 13 0 0 2009-06-11
French Μεταφρασμένα 13 0 0
Galician Μεταφρασμένα 13 0 0
German Μεταφρασμένα 13 0 0 2009-02-10
English Μεταφρασμένα 13 0 0
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 10
Italian Μεταφρασμένα 13 0 0
Japanese Μεταφρασμένα 13 0 0
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 10
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 10
Persian Μεταφρασμένα 13 0 0
Polish Μεταφρασμένα 13 0 0
Portuguese Μεταφρασμένα 13 0 0
Romanian Μεταφρασμένα 13 0 0
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 10
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 5 0 8
Slovak Μεταφρασμένα 13 0 0
Slovenian Μεταφρασμένα 13 0 0 2010-01-18
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 10
Swedish Μεταφρασμένα 13 0 0
Turkish Μεταφρασμένα 13 0 0 2009-07-22
Ukrainian Μεταφρασμένα 13 0 0
English (Πρότυπο) Σύνολο: 13 2009-07-26

InnoSetup

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque - - - -
BrazilianPortuguese - - - -
Bulgarian - - - -
Catalan - - - -
ChineseSimplified - - - -
ChineseTraditional - - - -
Croatian - - - -
Czech - - - -
Danish - - - -
Dutch - - - -
French - - - -
Galician - - - -
German - - - -
Greek - - - -
Hungarian - - - -
Italian - - - -
Japanese - - - -
Korean - - - -
Norwegian - - - -
Persian - - - -
Polish - - - -
Portuguese - - - -
Romanian - - - -
Russian - - - -
Serbian - - - -
Slovak - - - -
Slovenian - - - -
Spanish - - - -
Swedish - - - -
Turkish - - - -
Ukrainian - - - -
English (Πρότυπο) Σύνολο: Άγνωστο

Docs/Readme

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque - - - -
Brazilian - - - -
Bulgarian - - - -
Catalan - - - -
ChineseSimplified - - - -
ChineseTraditional - - - -
Croatian - - - -
Dutch - - - -
French - - - -
Galician - - - -
Greek - - - -
Japanese - - - -
Romanian - - - -
Serbian - - - -
Spanish - - - -
Swedish - - - -
Turkish - - - -
Ukrainian - - - -
English (Πρότυπο) Σύνολο: Άγνωστο

Μεταφραστές

Γλώσσα WinMerge ShellExtension InnoSetup Docs/Readme
Basque Xabier Aramendi
Brazilian Wender Firmino
Leonardo Peixoto
Felipe Periard Lopes
BrazilianPortuguese
Bulgarian sld
tigertron
Catalan Jordi Vilar
ChineseSimplified Liaobin
xmpdhml
ChineseTraditional Koko
wck3
Croatian Hasan Osmanagić
Czech Jiri Tax
Jan Hryz
Danish Christian List
Rolf Egmose
Dutch Ronald Schaap
Michel Coene
Thomas De Rocker
Thomas De Rocker
English Polyvios J. Simopoulos
French Jean-F Jolin
Gil Andre
Laurent Ganier
Dominique Saussereau
Galician Medulio
German Tim Gerundt
Winfried Peter
Jörg Schneider
Tim Gerundt
Greek
Hungarian Márton Balázs
Mihalicza József
Italian Michele Merega
Andrea Decorte
Antonio Angelo
Japanese Takashi Sawanaka
Korean Hwang Sukjoon
Lee Jae-Hong
Sushizang
Norwegian Hans Fredrik Nordhaug
FreewareTips
Persian Abolfazl Rostamzadeh
Abolfazl Rostamzadeh
Polish Pawel Wawrzysko
Skiff
Michał Trzebiatowski
Portuguese Nelson Simão
Romanian Cristian Arghiroiu
Russian Valerij Romanovskij
Dmitriy S. Aleshkowskiy
geek2k
Serbian Ozzii
Slovak majvan
Ivan Masár
Slovenian Iztok Osredkar
Filip Komar
Filip Komar
Spanish Dean Grimm
Jesús M. Delgado 'MacK'
Mario Angel
Swedish Göran Håkansson
Hans Eriksson
Turkish Afyonlu
Ozkan UNVER
Afyonlu
Ukrainian Warrior
Vitaliy Stopchans'kyy