Screenshots

Bestandsvergelijking

Bestandsvergelijking

Het bestandsvergelijkingsvenstervenster is in principe twee bestanden geopend in een editor in twee horizontale vensters. Het bewerken staat gebruikers toe om gemakkelijk kleine aanpassingen te doen zonder dat bestanden geopend moeten worden door een andere editor of ontwikkelomgeving.

3-way File Comparison

3-way File Comparison

The 3-way file compare even allows comparing and editing three files at the same time.

Mapvergelijkingsresultaten

Mapvergelijkingsresultaten

Mapvergelijking toont alle bestanden en submappen gevonden van vergeleken mappen als lijst. Mapvergelijken laat toe om mappen te synchroniseren door submappen en bestanden te kopiëren en verwijderen. De mapvergelijkingsweergave kan veelzijdig aangepast worden.

Boomweergave mapvergelijking

Boomweergave mapvergelijking

In de boomweergave zijn mappen in- en uitklapbaar, en bevatten ze bestanden en submappen. Dit is bruikbaar voor een gemakkelijkere navigatie in diep geneste mapstructuren. De boomweergave is alleen beschikbaar in recursieve vergelijkingen.

Image Comparison

Image Comparison

WinMerge can compare images and highlight the differences in several ways.

Binary Comparison

Binary Comparison

WinMerge can detect whether files are in text or binary format. When you launch a file compare operation on binary files, WinMerge opens each file in the binary file editor.

Open-dialoog

Open-dialoog

WinMerge staat toe om paden op verschillende manieren te selecteren/openen. Een ervan is het gebruiken van het Openen-dialoogvenster.