Screenshots

Bestandsvergelijking

Bestandsvergelijking

Het bestandsvergelijkingsvenster is in principe twee bestanden geopend in een editor in twee horizontale vensters. Het bewerken staat gebruikers toe om eenvoudig kleine aanpassingen te doen zonder dat bestanden geopend moeten worden door een andere editor of ontwikkelomgeving.

Bestandsvergelijking in 3 richtingen

Bestandsvergelijking in 3 richtingen

De bestandsvergelijking in 3 richtingen maakt het zelfs mogelijk om drie bestanden tegelijk te vergelijken en te bewerken.

Mapvergelijkingsresultaten

Mapvergelijkingsresultaten

Mapvergelijking toont alle bestanden en submappen gevonden van vergeleken mappen als lijst. Mapvergelijking maakt het mogelijk om mappen te synchroniseren door submappen en bestanden te kopiëren en verwijderen. De mapvergelijkingsweergave kan veelzijdig aangepast worden.

Boomweergave mapvergelijking

Boomweergave mapvergelijking

In de boomweergave zijn mappen in- en uitklapbaar en bevatten ze bestanden en submappen. Dit is handig voor een eenvoudigere navigatie in diep geneste mapstructuren. De boomweergave is alleen beschikbaar in recursieve vergelijkingen.

Afbeeldingsvergelijking

Afbeeldingsvergelijking

WinMerge kan afbeeldingen vergelijken en de verschillen op verschillende manieren markeren.

Tabelvergelijking

Tabelvergelijking

Tabelvergelijking geeft de inhoud van CSV/TSV-bestanden weer in tabelformaat

Binaire vergelijking

Binaire vergelijking

WinMerge kan detecteren of bestanden in tekstformaat of binair formaat zijn. Wanneer u een bestandsvergelijking op binaire bestanden opstart, opent WinMerge elk bestand in de binaire bestandseditor.

Openen-dialoogvenster

Openen-dialoogvenster

WinMerge maakt het mogelijk om paden te selecteren/openen op verschillende manieren. Een ervan is het gebruiken van het openen-dialoogvenster.