Skärmdumpar

Filjämförelse

Filjämförelse

Filjämförfönstret är i huvudsak två filer öppnade i en editor i två horisontella fält. Editering låter användare enkelt göra små ändringar utan behov att öppna filer i annan editor eller utvecklingsmiljö.

3-way File Comparison

3-way File Comparison

The 3-way file compare even allows comparing and editing three files at the same time.

Katalogjämförelseresultat

Katalogjämförelseresultat

Katalogjämförelse visar alla filer och underkataloger funna från jämförda kataloger som en lista. Katalogjämförelse tillåter synkronisering av kataloger genom att kopiera och ta bort filer och underkataloger. Katalogjämförelseutseendet kan bli versantilt anpassat.

Katalogjämförelse trädfönster

Katalogjämförelse trädfönster

I trädfönstret, är kataloger expanderbara och imploderbara, innehållande filer och underkataloger. Detta är användbart för enkel navigation i djupt liggande katalogstrukturer. Trädfönstret är bara tillgängligt i rekursiva jämförelser.

Image Comparison

Image Comparison

WinMerge can compare images and highlight the differences in several ways.

Table Comparison

Table Comparison

Table compare shows the contents of CSV/TSV files in table format.

Binary Comparison

Binary Comparison

WinMerge can detect whether files are in text or binary format. When you launch a file compare operation on binary files, WinMerge opens each file in the binary file editor.

Öppna-dialog

Öppna-dialog

WinMerge tillåter val/öppning av sökvägar på olika sätt. Att använda Öppna-dialogen är bara ett av dem.