Στιγμιότυπα

Σύγκριση αρχείων

Σύγκριση αρχείων

Το παράθυρο σύγκρισης αρχείων είναι στην ουσία δύο αρχεία που εμφανίζονται το ένα πάνω από το άλλο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας. Με την επεξεργασία ο χρήστης μπορεί εύκολα να κάνει μικρές αλλαγές χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει τα αρχεία με άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας ή άλλο περιβάλλον ανάπτυξης.

3-way File Comparison

3-way File Comparison

The 3-way file compare even allows comparing and editing three files at the same time.

Αποτελέσματα σύγκρισης φακέλων

Αποτελέσματα σύγκρισης φακέλων

Η σύγκριση φακέλων δείχνει μια λίστα με όσα αρχεία και υποφακέλους βρέθηκαν από τους συγκρινόμενους φακέλους. Η σύγκριση φακέλων επιτρέπει το συγχρονισμό φακέλων μέσω αντιγραφής και διαγραφής αρχείων και υποφακέλων. Η σύγκριση φακέλων μπορεί να προβληθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Σύγκριση φακέλων σε προβολή δέντρου

Σύγκριση φακέλων σε προβολή δέντρου

Στην προβολή δέντρου, οι φάκελοι μπορούν ν' αναπτυχθούν και να συμπτυχθούν, αν περιέχουν αρχεία και υποφακέλους. Αυτό είναι χρήσιμο για την ευκολότερη πλοήγηση σε "βαθείς" υποφακέλους. Η προβολή δέντρου είναι διαθέσιμη μόνο στις αναδρομικές συγκρίσεις.

Image Comparison

Image Comparison

WinMerge can compare images and highlight the differences in several ways.

Table Comparison

Table Comparison

Table compare shows the contents of CSV/TSV files in table format.

Binary Comparison

Binary Comparison

WinMerge can detect whether files are in text or binary format. When you launch a file compare operation on binary files, WinMerge opens each file in the binary file editor.

Πλαίσιο διαλόγου "Άνοιγμα"

Πλαίσιο διαλόγου

Το WinMerge επιτρέπει την επιλογή και το άνοιγμα διαδρομών με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι μέσω του πλαισίου διαλόγου Άνοιγμα.