Πηγαίος κώδικας

Το WinMerge είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα διεπόμενο από τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU.

Αυτό σημαίνει ότι καθένας μπορεί να κατεβάσει τον πηγαίο κώδικα και να τον βελτιώσει/τροποποιήσει. Το μόνο που ζητούμε είναι οι βελτιώσεις και οι τροποποιήσεις να αποστέλλονται σ' εμάς, ώστε να τις απολαμβάνουν όλοι οι χρήστες του WinMerge.

Γενική Δημόσια Άδεια GNU

WinMerge is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.

WinMerge is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with WinMerge.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Clone or download

The source code is hosted on GitHub in a Git repository:

https://github.com/winmerge/winmerge.git

You can also download the current branches as ZIP file:

Λήψη Branch
master.zip Master
stable-gh.zip Stable

Recent Commits RSS