Μεταφράσεις RSS

Μετάφραση

Προς το παρόν το WinMerge έχει μεταφραστεί στις εξής γλώσσες:

Αν θέλετε να επικαιροποιήσετε μια απ' αυτές τις μεταφράσεις ή να προσθέσετε άλλη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Μεταφραστές

WinMerge Status from 2019-09-15

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 663 0 269 2013-02-03
Brazilian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 913 0 19 2018-12-01
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 857 0 74 2019-09-03
Catalan ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 587 0 345
ChineseSimplified ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 914 0 18
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 885 0 47 2010-02-19
Croatian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 655 1 276 2009-02-13
Czech ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 626 0 306
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 663 0 269 2013-01-13
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 923 0 9 2018-09-06
Finnish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 661 0 271
French ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 921 2 9 2019-06-02
Galician ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 277 2009-02-15
German ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 823 7 102 2018-10-18
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 626 0 306
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 558 0 374 2011-01-24
Italian Μεταφρασμένα 932 0 0 2019-07-12
Japanese Μεταφρασμένα 932 0 0 2018-12-30
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 888 0 44 2018-02-05
Lithuanian Μεταφρασμένα 932 0 0 2019-07-28
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 277
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 666 0 266 2013-08-15
Polish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 670 0 262 2013-09-30
Portuguese Μεταφρασμένα 931 0 0 2019-09-12
Romanian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 580 48 304
Russian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 926 2 4 2012-09-13
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 277
Sinhala ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 588 71 273 2010-12-12
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 664 0 268 2009-12-04
Slovenian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 666 0 266 2013-01-19
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 656 0 276 2011-09-21
Swedish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 913 0 19 2018-11-26
Turkish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 913 0 19 2018-12-28
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 660 0 272 2009-06-13
English (Πρότυπο) Σύνολο: 932 2019-07-28

ShellExtension Status from 2019-09-15

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque Μεταφρασμένα 12 0 0
Brazilian Μεταφρασμένα 12 0 0
Bulgarian Μεταφρασμένα 12 0 0
Catalan Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseTraditional Μεταφρασμένα 12 0 0
Croatian Μεταφρασμένα 12 0 0
Czech Μεταφρασμένα 12 0 0
Danish Μεταφρασμένα 12 0 0
Dutch Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Finnish Μεταφρασμένα 12 0 0
French Μεταφρασμένα 12 0 0
Galician Μεταφρασμένα 12 0 0
German Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Greek Μεταφρασμένα 12 0 0
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Italian Μεταφρασμένα 12 0 0
Japanese Μεταφρασμένα 12 0 0
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Lithuanian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Persian Μεταφρασμένα 12 0 0
Polish Μεταφρασμένα 12 0 0
Portuguese Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Romanian Μεταφρασμένα 12 0 0
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 11 0 1
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 5 0 7
Sinhala ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Slovak Μεταφρασμένα 12 0 0
Slovenian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Swedish Μεταφρασμένα 12 0 0
Turkish Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Μεταφρασμένα 12 0 0
English (Πρότυπο) Σύνολο: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files