Μεταφράσεις RSS

Μετάφραση

Προς το παρόν το WinMerge έχει μεταφραστεί στις εξής γλώσσες:

Αν θέλετε να επικαιροποιήσετε μια απ' αυτές τις μεταφράσεις ή να προσθέσετε άλλη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Μεταφραστές

Γλώσσα WinMerge ShellExtension InnoSetup Docs/Readme
Arabic Downzen team
Basque Xabier Aramendi
Brazilian Wender Firmino
Leonardo Peixoto
Felipe Periard Lopes
Marcello Oliveira
Bulgarian sld
tigertron
Стоян
Catalan Jordi Vilar
ChineseSimplified Liaobin
xmpdhml
MaysWind
CharlesMengCA
YFdyh000
Yin Gang
ChineseTraditional Koko
wck3
Calvin Lin
Enfeng Tsao
Corsican Patriccollu di Santa Maria è Sichè
Patriccollu di Santa Maria è Sichè, 2021-2023
Patriccollu di Santa Maria è Sichè
Patriccollu di Santa Maria è Sichè, 2021-2022
Croatian Hasan Osmanagić
Czech Jiri Tax
Jan Hryz
Danish Christian List
Rolf Egmose
Dutch Ronald Schaap
Thomas De Rocker, 2023
Finnish Veikko
French Lolo S.
Gil Andre
Laurent Ganier
Dominique Saussereau
Jean-F Jolin
Lolo S.
Lolo S.
Lolo S.
Galician Medulio
qosobrin (LMS)
German Tim Gerundt
Winfried Peter
Jörg Schneider
Tim Gerundt
Greek Polyvios J. Simopoulos
Hungarian Márton Balázs
Mihalicza József
Egyed Ferenc
Italian Michele Merega
Andrea Decorte
Antonio Angelo
Michele Locati
Japanese Takashi Sawanaka
Rukoto Luther
Korean VenusGirl
Hwang Sukjoon
Lee Jae-Hong
Sushizang
sheppaul
teamzamong
BrainS
cynilyn
gro00
Lithuanian Dalius Guzauskas (aka Tichij)
Dalius Guzauskas (aka Tichij)
Norwegian Hans Fredrik Nordhaug
FreewareTips
Persian Abolfazl Rostamzadeh
Abolfazl Rostamzadeh
Polish Pawel Wawrzysko
Skiff
Michał Trzebiatowski
Mirosław Żylewicz
Michał Lipok
Mirosław Żylewicz
Portuguese Nelson Simão
Lippe35
Hugo Carvalho
Romanian Cristian Arghiroiu
Russian wvxwxvw
Dmitriy Rublev
Valerij Romanovskij
Dmitriy S. Aleshkowskiy
geek2k
Serbian Ozzii
Sinhala T G E Perera
Slovak majvan
Ivan Masár
Jozef Matta
Slovenian Iztok Osredkar
Filip Komar
Jadran Rudec
Filip Komar
Jadran Rudec
Spanish Dean Grimm
Jesús M. Delgado 'MacK'
Mario Angel
Nelson Ariza
Swedish Göran Håkansson
Hans Eriksson
pgert
Timmy Almroth
Turkish Afyonlu
Ozkan UNVER
Kaya Zeren
Afyonlu
Ukrainian Warrior
Vitaliy Stopchans'kyy

WinMerge Status from 2023-04-27

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Arabic ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 897 0 390 2019-12-30
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 639 0 648 2013-02-03
Brazilian Μεταφρασμένα 1287 0 0 2023-04-16
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1019 0 268 2021-06-28
Catalan ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1182 0 105
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 1287 0 0
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1121 0 166 2022-02-19
Corsican ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1245 0 42 2023-03-12
Croatian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 631 1 655 2009-02-13
Czech ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 606 0 681
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 640 0 647 2013-01-13
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1245 0 42 2023-03-13
Finnish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1193 0 94
French ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1242 0 45 2023-01-20
Galician ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1231 0 56 2022-11-20
German Μεταφρασμένα 1287 0 0 2023-04-16
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 605 0 682
Hungarian Μεταφρασμένα 1287 0 0 2021-03-15
Italian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1103 0 184 2022-06-01
Japanese Μεταφρασμένα 1287 0 0 2023-04-09
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1283 0 4 2023-01-27
Lithuanian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1242 0 45 2023-04-24
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 731 0 556
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 642 0 645 2013-08-15
Polish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1263 0 24 2023-04-23
Portuguese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1245 0 42 2023-04-03
Romanian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 561 44 682
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1242 0 45 2023-02-09
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 633 0 654
Sinhala ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 564 58 665 2010-12-12
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1192 0 95 2022-02-17
Slovenian Μεταφρασμένα 1287 0 0 2023-04-20
Spanish ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 1170 1 116 2022-07-30
Swedish ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 1240 2 45 2023-02-08
Turkish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1231 0 56 2022-11-10
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 637 0 650 2009-06-13
English (Πρότυπο) Σύνολο: 1287 2023-04-15

ShellExtension Status from 2023-04-27

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Arabic ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 8
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Brazilian Μεταφρασμένα 11 0 0
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Catalan ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 10 0 1
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 11 0 0
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 10 0 1
Corsican Μεταφρασμένα 11 0 0 2023-03-12
Croatian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Czech ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 10 0 1 2021-01-28
Finnish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
French ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 10 0 1
Galician ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 10 0 1
German Μεταφρασμένα 11 0 0 2023-02-20
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Hungarian Μεταφρασμένα 11 0 0
Italian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Japanese Μεταφρασμένα 11 0 0
Korean Μεταφρασμένα 11 0 0
Lithuanian Μεταφρασμένα 11 0 0 2023-02-20
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 8
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Polish Μεταφρασμένα 11 0 0
Portuguese Μεταφρασμένα 11 0 0 2023-02-28
Romanian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 10 0 1 2020-02-25
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Sinhala ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 8
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Slovenian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 10 0 1 2021-12-16
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 4 0 7
Swedish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 10 0 1
Turkish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 10 0 1 2021-09-21
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 10 0 1
English (Πρότυπο) Σύνολο: 11 2023-02-19

InnoSetup Files

Readme Files