Μεταφράσεις RSS

Μετάφραση

Προς το παρόν το WinMerge έχει μεταφραστεί στις εξής γλώσσες:

Αν θέλετε να επικαιροποιήσετε μια απ' αυτές τις μεταφράσεις ή να προσθέσετε άλλη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Μεταφραστές

WinMerge Status from 2020-05-09

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Arabic ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 930 0 51 2019-12-30
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 661 0 320 2013-02-03
Brazilian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 910 0 71 2018-12-01
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 898 0 83 2019-10-24
Catalan ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 585 0 396
ChineseSimplified ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 950 0 31
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 883 0 98 2010-02-19
Croatian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 653 1 327 2009-02-13
Czech ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 624 0 357
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 661 0 320 2013-01-13
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 921 0 60 2018-09-06
Finnish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 927 0 54
French ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 920 2 59 2019-06-02
Galician Μεταφρασμένα 981 0 0 2020-05-04
German ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 941 7 33 2018-10-18
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 624 0 357
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 556 0 425 2011-01-24
Italian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 930 0 51 2019-07-12
Japanese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 970 0 11 2018-12-30
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 886 0 95 2018-02-05
Lithuanian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 970 0 11 2020-05-04
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 653 0 328
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 664 0 317 2013-08-15
Polish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 924 0 57
Portuguese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 941 0 40 2020-04-03
Romanian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 579 47 355
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 974 0 7 2020-04-30
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 653 0 328
Sinhala ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 586 71 324 2010-12-12
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 662 0 319 2009-12-04
Slovenian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 946 0 35 2020-03-21
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 895 0 86 2020-04-03
Swedish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 930 0 51 2019-10-07
Turkish Μεταφρασμένα 981 0 0 2020-05-08
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 658 0 323 2009-06-13
English (Πρότυπο) Σύνολο: 981 2020-04-30

ShellExtension Status from 2020-05-09

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Arabic ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Basque Μεταφρασμένα 12 0 0
Brazilian Μεταφρασμένα 12 0 0
Bulgarian Μεταφρασμένα 12 0 0
Catalan Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseTraditional Μεταφρασμένα 12 0 0
Croatian Μεταφρασμένα 12 0 0
Czech Μεταφρασμένα 12 0 0
Danish Μεταφρασμένα 12 0 0
Dutch Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Finnish Μεταφρασμένα 12 0 0
French Μεταφρασμένα 12 0 0
Galician Μεταφρασμένα 12 0 0
German Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Greek Μεταφρασμένα 12 0 0
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Italian Μεταφρασμένα 12 0 0
Japanese Μεταφρασμένα 12 0 0
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Lithuanian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Persian Μεταφρασμένα 12 0 0
Polish Μεταφρασμένα 12 0 0
Portuguese Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Romanian Μεταφρασμένα 12 0 0
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 9 0 3 20-02-25
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 5 0 7
Sinhala ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Slovak Μεταφρασμένα 12 0 0
Slovenian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Spanish Μεταφρασμένα 12 0 0
Swedish Μεταφρασμένα 12 0 0
Turkish Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Μεταφρασμένα 12 0 0
English (Πρότυπο) Σύνολο: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files