Μεταφράσεις RSS

Μετάφραση

Προς το παρόν το WinMerge έχει μεταφραστεί στις εξής γλώσσες:

Αν θέλετε να επικαιροποιήσετε μια απ' αυτές τις μεταφράσεις ή να προσθέσετε άλλη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Μεταφραστές

Γλώσσα WinMerge ShellExtension InnoSetup Docs/Readme
Arabic Downzen team
Basque Xabier Aramendi
Brazilian Wender Firmino
Leonardo Peixoto
Felipe Periard Lopes
Marcello Oliveira
Bulgarian sld
tigertron
Стоян
Catalan Jordi Vilar
Pere Orga
ChineseSimplified Liaobin
xmpdhml
MaysWind
CharlesMengCA
YFdyh000
Yin Gang
ChineseTraditional Koko
wck3
Calvin Lin
Enfeng Tsao
Corsican Patriccollu di Santa Maria è Sichè
Patriccollu di Santa Maria è Sichè, 2021-2024
Patriccollu di Santa Maria è Sichè
Patriccollu di Santa Maria è Sichè, 2021-2022
Croatian Hasan Osmanagić
Czech Jiri Tax
Jan Hryz
Danish Christian List
Rolf Egmose
Dutch Ronald Schaap
Thomas De Rocker, 2023
Finnish Veikko
French Lolo S.
Gil Andre
Laurent Ganier
Dominique Saussereau
Jean-F Jolin
Need74
Lolo S.
Lolo S.
Lolo S.
Need74
Galician Medulio
qosobrin (LMS)
P0rsche911
German Tim Gerundt
Winfried Peter
Jörg Schneider
Tim Gerundt
Greek Polyvios J. Simopoulos
Hungarian Márton Balázs
Mihalicza József
Egyed Ferenc
Italian Michele Merega
Andrea Decorte
Antonio Angelo
Michele Locati
bovirus
Michele Merega
Andrea Decorte
Antonio Angelo
Michele Locati
bovirus
Japanese Takashi Sawanaka
Rukoto Luther
Korean VenusGirl
Hwang Sukjoon
Lee Jae-Hong
Sushizang
sheppaul
teamzamong
BrainS
cynilyn
gro00
VenusGirl
Lithuanian Dalius Guzauskas (aka Tichij)
Dalius Guzauskas (aka Tichij)
Norwegian Hans Fredrik Nordhaug
FreewareTips
Persian Abolfazl Rostamzadeh
Abolfazl Rostamzadeh
Polish Pawel Wawrzysko
Skiff
Michał Trzebiatowski
Mirosław Żylewicz
Michał Lipok
Mirosław Żylewicz
Portuguese Nelson Simão
Lippe35
Hugo Carvalho
Romanian Cristian Arghiroiu
Daniel Dumitriu (drdcd)
Daniel Dumitriu (drdcd)
Russian wvxwxvw
Dmitriy Rublev
Valerij Romanovskij
Dmitriy S. Aleshkowskiy
geek2k
Serbian Ozzii
Sinhala T G E Perera
Slovak majvan
Ivan Masár
Jozef Matta
Slovenian Iztok Osredkar
Filip Komar
Jadran Rudec
Filip Komar
Jadran Rudec
Spanish Dean Grimm
Jesús M. Delgado 'MacK'
Mario Angel
Nelson Ariza
P0rsche-911
Swedish Göran Håkansson
Hans Eriksson
pgert
Timmy Almroth
Tamil தமிழ்நேரம்
தமிழ்நேரம்
Turkish Afyonlu
Ozkan UNVER
Kaya Zeren
Afyonlu
Ukrainian Warrior
Vitaliy Stopchans'kyy
Serhii Romashko

WinMerge Status from 2024-04-27

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Arabic ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 895 0 481 2019-12-30
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 638 0 738 2013-02-03
Brazilian Μεταφρασμένα 1376 0 0 2024-04-21
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1078 0 298 2023-11-14
Catalan ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1329 0 47
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 1376 0 0
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1294 0 82 2022-02-19
Corsican Μεταφρασμένα 1376 0 0 2024-04-21
Croatian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 630 1 745 2009-02-13
Czech ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 605 0 771
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 639 0 737 2013-01-13
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1281 0 95 2023-05-02
Finnish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1186 0 190
French Μεταφρασμένα 1376 0 0 2024-04-26
Galician ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1318 0 58 2023-11-24
German ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1304 0 72 2023-08-08
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 605 0 771
Hungarian Μεταφρασμένα 1376 0 0 2021-03-15
Italian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1329 0 47 2024-03-09
Japanese Μεταφρασμένα 1376 0 0 2024-03-01
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1329 0 47 2024-03-06
Lithuanian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1280 0 96 2024-03-08
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 730 0 646
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 641 0 735 2013-08-15
Polish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1317 0 59 2023-11-28
Portuguese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1329 0 47 2024-03-17
Romanian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1307 0 69 2023-11-07
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1319 0 57 2023-04-27
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 632 0 744
Sinhala ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 563 58 755 2010-12-12
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1185 0 191 2022-02-17
Slovenian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1321 0 55 2024-01-28
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1318 0 58 2023-11-24
Swedish ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 1233 2 141 2023-02-08
Tamil ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1219 0 157 2023-07-24
Turkish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 1318 0 58 2023-10-28
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 708 0 668 2009-06-13
English (Πρότυπο) Σύνολο: 1376 2024-04-20

ShellExtension Status from 2024-04-27

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Arabic ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 2 0 8
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 7
Brazilian Μεταφρασμένα 10 0 0
Bulgarian Μεταφρασμένα 10 0 0
Catalan ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 9 0 1
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 10 0 0
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 9 0 1
Corsican Μεταφρασμένα 10 0 0 2023-03-12
Croatian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 7
Czech ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 7
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 7
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 9 0 1 2021-01-28
Finnish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 7
French Μεταφρασμένα 10 0 0 2024-03-30
Galician Μεταφρασμένα 10 0 0 2023-11-03
German Μεταφρασμένα 10 0 0 2023-02-20
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 7
Hungarian Μεταφρασμένα 10 0 0
Italian Μεταφρασμένα 10 0 0 2024-03-09
Japanese Μεταφρασμένα 10 0 0
Korean Μεταφρασμένα 10 0 0
Lithuanian Μεταφρασμένα 10 0 0 2023-02-20
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 2 0 8
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 7
Polish Μεταφρασμένα 10 0 0
Portuguese Μεταφρασμένα 10 0 0 2023-02-28
Romanian Μεταφρασμένα 10 0 0 2023-11-06
Russian Μεταφρασμένα 10 0 0 2023-04-27
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 7
Sinhala ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 2 0 8
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 7
Slovenian Μεταφρασμένα 10 0 0 2023-07-27
Spanish Μεταφρασμένα 10 0 0 2023-11-03
Swedish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 9 0 1
Tamil ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 9 0 1
Turkish Μεταφρασμένα 10 0 0 2023-07-06
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 9 0 1
English (Πρότυπο) Σύνολο: 10 2024-02-12

InnoSetup Files

Readme Files