Μεταφράσεις RSS

Μετάφραση

Προς το παρόν το WinMerge έχει μεταφραστεί στις εξής γλώσσες:

Αν θέλετε να επικαιροποιήσετε μια απ' αυτές τις μεταφράσεις ή να προσθέσετε άλλη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Μεταφραστές

WinMerge Status from 2019-12-12

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 663 0 284 2013-02-03
Brazilian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 912 0 35 2018-12-01
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 871 0 76 2019-10-24
Catalan ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 587 0 360
ChineseSimplified ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 936 0 11
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 885 0 62 2010-02-19
Croatian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 655 1 291 2009-02-13
Czech ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 626 0 321
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 663 0 284 2013-01-13
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 923 0 24 2018-09-06
Finnish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 929 0 18
French ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 921 2 24 2019-06-02
Galician ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 292 2009-02-15
German ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 928 7 12 2018-10-18
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 626 0 321
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 558 0 389 2011-01-24
Italian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 932 0 15 2019-07-12
Japanese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 936 0 11 2018-12-30
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 888 0 59 2018-02-05
Lithuanian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 936 0 11 2019-12-10
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 292
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 666 0 281 2013-08-15
Polish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 926 0 21
Portuguese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 943 0 4 2019-12-11
Romanian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 581 47 319
Russian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 925 2 20 2012-09-13
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 292
Sinhala ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 588 71 288 2010-12-12
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 664 0 283 2009-12-04
Slovenian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 666 0 281 2013-01-19
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 656 0 291 2011-09-21
Swedish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 932 0 15 2019-10-07
Turkish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 907 0 40 2018-12-28
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 660 0 287 2009-06-13
English (Πρότυπο) Σύνολο: 947 2019-12-10

ShellExtension Status from 2019-12-12

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Basque Μεταφρασμένα 12 0 0
Brazilian Μεταφρασμένα 12 0 0
Bulgarian Μεταφρασμένα 12 0 0
Catalan Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseTraditional Μεταφρασμένα 12 0 0
Croatian Μεταφρασμένα 12 0 0
Czech Μεταφρασμένα 12 0 0
Danish Μεταφρασμένα 12 0 0
Dutch Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Finnish Μεταφρασμένα 12 0 0
French Μεταφρασμένα 12 0 0
Galician Μεταφρασμένα 12 0 0
German Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Greek Μεταφρασμένα 12 0 0
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Italian Μεταφρασμένα 12 0 0
Japanese Μεταφρασμένα 12 0 0
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Lithuanian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Persian Μεταφρασμένα 12 0 0
Polish Μεταφρασμένα 12 0 0
Portuguese Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Romanian Μεταφρασμένα 12 0 0
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 11 0 1
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 5 0 7
Sinhala ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Slovak Μεταφρασμένα 12 0 0
Slovenian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Swedish Μεταφρασμένα 12 0 0
Turkish Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Μεταφρασμένα 12 0 0
English (Πρότυπο) Σύνολο: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files