Μεταφράσεις RSS

Μετάφραση

Προς το παρόν το WinMerge έχει μεταφραστεί στις εξής γλώσσες:

Αν θέλετε να επικαιροποιήσετε μια απ' αυτές τις μεταφράσεις ή να προσθέσετε άλλη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Μεταφραστές

WinMerge Status from 2020-03-17

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Arabic ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 932 0 18 2019-12-30
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 663 0 287 2013-02-03
Brazilian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 912 0 38 2018-12-01
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 900 0 50 2019-10-24
Catalan ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 587 0 363
ChineseSimplified ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 936 0 14
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 885 0 65 2010-02-19
Croatian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 655 1 294 2009-02-13
Czech ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 626 0 324
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 663 0 287 2013-01-13
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 923 0 27 2018-09-06
Finnish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 929 0 21
French ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 922 2 26 2019-06-02
Galician ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 295 2009-02-15
German ΜεταφρασμέναΠαρόμοια 943 7 0 2018-10-18
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 626 0 324
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 558 0 392 2011-01-24
Italian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 932 0 18 2019-07-12
Japanese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 939 0 11 2018-12-30
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 888 0 62 2018-02-05
Lithuanian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 939 0 11 2020-02-18
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 295
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 666 0 284 2013-08-15
Polish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 926 0 24
Portuguese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 943 0 7 2019-12-11
Romanian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 581 47 322
Russian Μεταφρασμένα 950 0 0 2020-02-04
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 295
Sinhala ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 588 71 291 2010-12-12
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 664 0 286 2009-12-04
Slovenian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 949 0 1 2020-03-13
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 729 0 221 2020-02-14
Swedish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 932 0 18 2019-10-07
Turkish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 907 0 43 2018-12-28
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 660 0 290 2009-06-13
English (Πρότυπο) Σύνολο: 950 2020-01-19

ShellExtension Status from 2020-03-17

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Arabic ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Basque Μεταφρασμένα 12 0 0
Brazilian Μεταφρασμένα 12 0 0
Bulgarian Μεταφρασμένα 12 0 0
Catalan Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseTraditional Μεταφρασμένα 12 0 0
Croatian Μεταφρασμένα 12 0 0
Czech Μεταφρασμένα 12 0 0
Danish Μεταφρασμένα 12 0 0
Dutch Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Finnish Μεταφρασμένα 12 0 0
French Μεταφρασμένα 12 0 0
Galician Μεταφρασμένα 12 0 0
German Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Greek Μεταφρασμένα 12 0 0
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Italian Μεταφρασμένα 12 0 0
Japanese Μεταφρασμένα 12 0 0
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Lithuanian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Persian Μεταφρασμένα 12 0 0
Polish Μεταφρασμένα 12 0 0
Portuguese Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Romanian Μεταφρασμένα 12 0 0
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 9 0 3 20-02-25
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 5 0 7
Sinhala ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Slovak Μεταφρασμένα 12 0 0
Slovenian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Swedish Μεταφρασμένα 12 0 0
Turkish Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Μεταφρασμένα 12 0 0
English (Πρότυπο) Σύνολο: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files