Μεταφράσεις RSS

Μετάφραση

Προς το παρόν το WinMerge έχει μεταφραστεί στις εξής γλώσσες:

Αν θέλετε να επικαιροποιήσετε μια απ' αυτές τις μεταφράσεις ή να προσθέσετε άλλη, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.

Μεταφραστές

WinMerge Status from 2020-09-03

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Arabic ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 926 0 67 2019-12-30
Basque ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 658 0 335 2013-02-03
Brazilian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 990 0 3 2020-07-26
Bulgarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 894 0 99 2019-10-24
Catalan ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 583 0 410
ChineseSimplified ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 974 0 19
ChineseTraditional ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 879 0 114 2010-02-19
Croatian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 650 1 342 2009-02-13
Czech ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 621 0 372
Danish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 658 0 335 2013-01-13
Dutch ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 917 0 76 2018-09-06
Finnish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 923 0 70
French ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 916 2 75 2019-06-02
Galician Μεταφρασμένα 993 0 0 2020-08-27
German ΜεταφρασμέναΠαρόμοια 986 7 0 2020-08-20
Greek ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 621 0 372
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 553 0 440 2011-01-24
Italian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 926 0 67 2019-07-12
Japanese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 982 0 11 2020-07-09
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 882 0 111 2018-02-05
Lithuanian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 982 0 11 2020-08-24
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 650 0 343
Persian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 661 0 332 2013-08-15
Polish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 920 0 73
Portuguese ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 937 0 56 2020-04-03
Romanian ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 577 46 370
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 983 0 10 2020-07-28
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 650 0 343
Sinhala ΜεταφρασμέναΠαρόμοιαΑμετάφραστα 583 71 339 2010-12-12
Slovak ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 659 0 334 2009-12-04
Slovenian Μεταφρασμένα 993 0 0 2020-08-28
Spanish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 891 0 102 2020-04-03
Swedish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 926 0 67 2019-10-07
Turkish ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 990 0 3 2020-07-28
Ukrainian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 655 0 338 2009-06-13
English (Πρότυπο) Σύνολο: 993 2020-08-20

ShellExtension Status from 2020-09-03

Γλώσσα Γράφημα Μεταφρασμένα Παρόμοια Αμετάφραστα Τελευταία επικαιροποίηση
Arabic ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Basque Μεταφρασμένα 12 0 0
Brazilian Μεταφρασμένα 12 0 0
Bulgarian Μεταφρασμένα 12 0 0
Catalan Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseSimplified Μεταφρασμένα 12 0 0
ChineseTraditional Μεταφρασμένα 12 0 0
Croatian Μεταφρασμένα 12 0 0
Czech Μεταφρασμένα 12 0 0
Danish Μεταφρασμένα 12 0 0
Dutch Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Finnish Μεταφρασμένα 12 0 0
French Μεταφρασμένα 12 0 0
Galician Μεταφρασμένα 12 0 0
German Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Greek Μεταφρασμένα 12 0 0
Hungarian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Italian Μεταφρασμένα 12 0 0
Japanese Μεταφρασμένα 12 0 0
Korean ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Lithuanian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Persian Μεταφρασμένα 12 0 0
Polish Μεταφρασμένα 12 0 0
Portuguese Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Romanian Μεταφρασμένα 12 0 0
Russian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 9 0 3 20-02-25
Serbian ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 5 0 7
Sinhala ΜεταφρασμέναΑμετάφραστα 3 0 9
Slovak Μεταφρασμένα 12 0 0
Slovenian Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Spanish Μεταφρασμένα 12 0 0
Swedish Μεταφρασμένα 12 0 0
Turkish Μεταφρασμένα 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Μεταφρασμένα 12 0 0
English (Πρότυπο) Σύνολο: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files