Översättningar RSS

Översätter

Vi har nu översatt WinMerge till de språk som listas nedan:

Om du vill uppdatera någon av dessa översättningar eller lägga till en annan översättning, var då snäll och följa dessa instruktioner.

Översättare

WinMerge Status from 2020-05-09

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Arabic ÖversattOöversatt 930 0 51 2019-12-30
Basque ÖversattOöversatt 661 0 320 2013-02-03
Brazilian ÖversattOöversatt 910 0 71 2018-12-01
Bulgarian ÖversattOöversatt 898 0 83 2019-10-24
Catalan ÖversattOöversatt 585 0 396
ChineseSimplified ÖversattOöversatt 950 0 31
ChineseTraditional ÖversattOöversatt 883 0 98 2010-02-19
Croatian ÖversattOklarOöversatt 653 1 327 2009-02-13
Czech ÖversattOöversatt 624 0 357
Danish ÖversattOöversatt 661 0 320 2013-01-13
Dutch ÖversattOöversatt 921 0 60 2018-09-06
Finnish ÖversattOöversatt 927 0 54
French ÖversattOklarOöversatt 920 2 59 2019-06-02
Galician Översatt 981 0 0 2020-05-04
German ÖversattOklarOöversatt 941 7 33 2018-10-18
Greek ÖversattOöversatt 624 0 357
Hungarian ÖversattOöversatt 556 0 425 2011-01-24
Italian ÖversattOöversatt 930 0 51 2019-07-12
Japanese ÖversattOöversatt 970 0 11 2018-12-30
Korean ÖversattOöversatt 886 0 95 2018-02-05
Lithuanian ÖversattOöversatt 970 0 11 2020-05-04
Norwegian ÖversattOöversatt 653 0 328
Persian ÖversattOöversatt 664 0 317 2013-08-15
Polish ÖversattOöversatt 924 0 57
Portuguese ÖversattOöversatt 941 0 40 2020-04-03
Romanian ÖversattOklarOöversatt 579 47 355
Russian ÖversattOöversatt 974 0 7 2020-04-30
Serbian ÖversattOöversatt 653 0 328
Sinhala ÖversattOklarOöversatt 586 71 324 2010-12-12
Slovak ÖversattOöversatt 662 0 319 2009-12-04
Slovenian ÖversattOöversatt 946 0 35 2020-03-21
Spanish ÖversattOöversatt 895 0 86 2020-04-03
Swedish ÖversattOöversatt 930 0 51 2019-10-07
Turkish Översatt 981 0 0 2020-05-08
Ukrainian ÖversattOöversatt 658 0 323 2009-06-13
English (Förlaga) Totalt: 981 2020-04-30

ShellExtension Status from 2020-05-09

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Arabic ÖversattOöversatt 3 0 9
Basque Översatt 12 0 0
Brazilian Översatt 12 0 0
Bulgarian Översatt 12 0 0
Catalan Översatt 12 0 0
ChineseSimplified Översatt 12 0 0
ChineseTraditional Översatt 12 0 0
Croatian Översatt 12 0 0
Czech Översatt 12 0 0
Danish Översatt 12 0 0
Dutch Översatt 12 0 0 2019-02-01
Finnish Översatt 12 0 0
French Översatt 12 0 0
Galician Översatt 12 0 0
German Översatt 12 0 0 2019-02-01
Greek Översatt 12 0 0
Hungarian ÖversattOöversatt 3 0 9
Italian Översatt 12 0 0
Japanese Översatt 12 0 0
Korean ÖversattOöversatt 3 0 9
Lithuanian Översatt 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ÖversattOöversatt 3 0 9
Persian Översatt 12 0 0
Polish Översatt 12 0 0
Portuguese Översatt 12 0 0 2019-02-01
Romanian Översatt 12 0 0
Russian ÖversattOöversatt 9 0 3 20-02-25
Serbian ÖversattOöversatt 5 0 7
Sinhala ÖversattOöversatt 3 0 9
Slovak Översatt 12 0 0
Slovenian Översatt 12 0 0 2019-02-01
Spanish Översatt 12 0 0
Swedish Översatt 12 0 0
Turkish Översatt 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Översatt 12 0 0
English (Förlaga) Totalt: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files