Översättningar RSS

Översätter

Vi har nu översatt WinMerge till de språk som listas nedan:

Om du vill uppdatera någon av dessa översättningar eller lägga till en annan översättning, var då snäll och följa dessa instruktioner.

Översättare

WinMerge Status from 2020-11-17

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Arabic ÖversattOöversatt 923 0 71 2019-12-30
Basque ÖversattOöversatt 656 0 338 2013-02-03
Brazilian ÖversattOöversatt 987 0 7 2020-07-26
Bulgarian ÖversattOöversatt 891 0 103 2019-10-24
Catalan ÖversattOöversatt 580 0 414
ChineseSimplified ÖversattOöversatt 993 0 1
ChineseTraditional ÖversattOöversatt 875 0 119 2010-02-19
Croatian ÖversattOklarOöversatt 647 1 346 2009-02-13
Czech ÖversattOöversatt 618 0 376
Danish ÖversattOöversatt 656 0 338 2013-01-13
Dutch Översatt 994 0 0 2018-09-06
Finnish ÖversattOöversatt 920 0 74
French ÖversattOklarOöversatt 913 2 79 2019-06-02
Galician ÖversattOöversatt 992 0 2 2020-10-17
German Översatt 994 0 0 2020-09-28
Greek ÖversattOöversatt 619 0 375
Hungarian ÖversattOöversatt 552 0 442 2011-01-24
Italian ÖversattOöversatt 923 0 71 2019-07-12
Japanese Översatt 994 0 0 2020-11-17
Korean ÖversattOöversatt 879 0 115 2018-02-05
Lithuanian Översatt 994 0 0 2020-11-16
Norwegian ÖversattOöversatt 648 0 346
Persian ÖversattOöversatt 659 0 335 2013-08-15
Polish ÖversattOöversatt 962 0 32
Portuguese ÖversattOöversatt 993 0 1 2020-10-26
Romanian ÖversattOklarOöversatt 577 44 373
Russian ÖversattOöversatt 986 0 8 2020-11-16
Serbian ÖversattOöversatt 647 0 347
Sinhala ÖversattOklarOöversatt 574 66 354 2010-12-12
Slovak ÖversattOöversatt 993 0 1 2020-11-02
Slovenian ÖversattOöversatt 991 0 3 2020-11-08
Spanish ÖversattOöversatt 888 0 106 2020-04-03
Swedish ÖversattOöversatt 923 0 71 2019-10-07
Turkish ÖversattOöversatt 990 0 4 2020-09-08
Ukrainian ÖversattOöversatt 653 0 341 2009-06-13
English (Förlaga) Totalt: 994 2020-11-15

ShellExtension Status from 2020-11-17

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Arabic ÖversattOöversatt 3 0 9
Basque Översatt 12 0 0
Brazilian Översatt 12 0 0
Bulgarian Översatt 12 0 0
Catalan Översatt 12 0 0
ChineseSimplified Översatt 12 0 0
ChineseTraditional Översatt 12 0 0
Croatian Översatt 12 0 0
Czech Översatt 12 0 0
Danish Översatt 12 0 0
Dutch Översatt 12 0 0 2019-02-01
Finnish Översatt 12 0 0
French Översatt 12 0 0
Galician Översatt 12 0 0
German Översatt 12 0 0 2019-02-01
Greek Översatt 12 0 0
Hungarian ÖversattOöversatt 3 0 9
Italian Översatt 12 0 0
Japanese Översatt 12 0 0
Korean ÖversattOöversatt 3 0 9
Lithuanian Översatt 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ÖversattOöversatt 3 0 9
Persian Översatt 12 0 0
Polish Översatt 12 0 0
Portuguese Översatt 12 0 0 2019-02-01
Romanian Översatt 12 0 0
Russian ÖversattOöversatt 9 0 3 20-02-25
Serbian ÖversattOöversatt 5 0 7
Sinhala ÖversattOöversatt 3 0 9
Slovak Översatt 12 0 0
Slovenian Översatt 12 0 0 2019-02-01
Spanish Översatt 12 0 0
Swedish Översatt 12 0 0
Turkish Översatt 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Översatt 12 0 0
English (Förlaga) Totalt: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files