Översättningar RSS

Översätter

Vi har nu översatt WinMerge till de språk som listas nedan:

Om du vill uppdatera någon av dessa översättningar eller lägga till en annan översättning, var då snäll och följa dessa instruktioner.

Översättare

WinMerge Status from 2019-09-15

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Basque ÖversattOöversatt 663 0 269 2013-02-03
Brazilian ÖversattOöversatt 913 0 19 2018-12-01
Bulgarian ÖversattOöversatt 857 0 74 2019-09-03
Catalan ÖversattOöversatt 587 0 345
ChineseSimplified ÖversattOöversatt 914 0 18
ChineseTraditional ÖversattOöversatt 885 0 47 2010-02-19
Croatian ÖversattOklarOöversatt 655 1 276 2009-02-13
Czech ÖversattOöversatt 626 0 306
Danish ÖversattOöversatt 663 0 269 2013-01-13
Dutch ÖversattOöversatt 923 0 9 2018-09-06
Finnish ÖversattOöversatt 661 0 271
French ÖversattOklarOöversatt 921 2 9 2019-06-02
Galician ÖversattOöversatt 655 0 277 2009-02-15
German ÖversattOklarOöversatt 823 7 102 2018-10-18
Greek ÖversattOöversatt 626 0 306
Hungarian ÖversattOöversatt 558 0 374 2011-01-24
Italian Översatt 932 0 0 2019-07-12
Japanese Översatt 932 0 0 2018-12-30
Korean ÖversattOöversatt 888 0 44 2018-02-05
Lithuanian Översatt 932 0 0 2019-07-28
Norwegian ÖversattOöversatt 655 0 277
Persian ÖversattOöversatt 666 0 266 2013-08-15
Polish ÖversattOöversatt 670 0 262 2013-09-30
Portuguese Översatt 931 0 0 2019-09-12
Romanian ÖversattOklarOöversatt 580 48 304
Russian ÖversattOklarOöversatt 926 2 4 2012-09-13
Serbian ÖversattOöversatt 655 0 277
Sinhala ÖversattOklarOöversatt 588 71 273 2010-12-12
Slovak ÖversattOöversatt 664 0 268 2009-12-04
Slovenian ÖversattOöversatt 666 0 266 2013-01-19
Spanish ÖversattOöversatt 656 0 276 2011-09-21
Swedish ÖversattOöversatt 913 0 19 2018-11-26
Turkish ÖversattOöversatt 913 0 19 2018-12-28
Ukrainian ÖversattOöversatt 660 0 272 2009-06-13
English (Förlaga) Totalt: 932 2019-07-28

ShellExtension Status from 2019-09-15

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Basque Översatt 12 0 0
Brazilian Översatt 12 0 0
Bulgarian Översatt 12 0 0
Catalan Översatt 12 0 0
ChineseSimplified Översatt 12 0 0
ChineseTraditional Översatt 12 0 0
Croatian Översatt 12 0 0
Czech Översatt 12 0 0
Danish Översatt 12 0 0
Dutch Översatt 12 0 0 2019-02-01
Finnish Översatt 12 0 0
French Översatt 12 0 0
Galician Översatt 12 0 0
German Översatt 12 0 0 2019-02-01
Greek Översatt 12 0 0
Hungarian ÖversattOöversatt 3 0 9
Italian Översatt 12 0 0
Japanese Översatt 12 0 0
Korean ÖversattOöversatt 3 0 9
Lithuanian Översatt 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ÖversattOöversatt 3 0 9
Persian Översatt 12 0 0
Polish Översatt 12 0 0
Portuguese Översatt 12 0 0 2019-02-01
Romanian Översatt 12 0 0
Russian ÖversattOöversatt 11 0 1
Serbian ÖversattOöversatt 5 0 7
Sinhala ÖversattOöversatt 3 0 9
Slovak Översatt 12 0 0
Slovenian Översatt 12 0 0 2019-02-01
Spanish ÖversattOöversatt 3 0 9
Swedish Översatt 12 0 0
Turkish Översatt 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Översatt 12 0 0
English (Förlaga) Totalt: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files