Översättningar RSS

Översätter

Vi har nu översatt WinMerge till de språk som listas nedan:

Om du vill uppdatera någon av dessa översättningar eller lägga till en annan översättning, var då snäll och följa dessa instruktioner.

Översättare

WinMerge Status from 2020-09-03

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Arabic ÖversattOöversatt 926 0 67 2019-12-30
Basque ÖversattOöversatt 658 0 335 2013-02-03
Brazilian ÖversattOöversatt 990 0 3 2020-07-26
Bulgarian ÖversattOöversatt 894 0 99 2019-10-24
Catalan ÖversattOöversatt 583 0 410
ChineseSimplified ÖversattOöversatt 974 0 19
ChineseTraditional ÖversattOöversatt 879 0 114 2010-02-19
Croatian ÖversattOklarOöversatt 650 1 342 2009-02-13
Czech ÖversattOöversatt 621 0 372
Danish ÖversattOöversatt 658 0 335 2013-01-13
Dutch ÖversattOöversatt 917 0 76 2018-09-06
Finnish ÖversattOöversatt 923 0 70
French ÖversattOklarOöversatt 916 2 75 2019-06-02
Galician Översatt 993 0 0 2020-08-27
German ÖversattOklar 986 7 0 2020-08-20
Greek ÖversattOöversatt 621 0 372
Hungarian ÖversattOöversatt 553 0 440 2011-01-24
Italian ÖversattOöversatt 926 0 67 2019-07-12
Japanese ÖversattOöversatt 982 0 11 2020-07-09
Korean ÖversattOöversatt 882 0 111 2018-02-05
Lithuanian ÖversattOöversatt 982 0 11 2020-08-24
Norwegian ÖversattOöversatt 650 0 343
Persian ÖversattOöversatt 661 0 332 2013-08-15
Polish ÖversattOöversatt 920 0 73
Portuguese ÖversattOöversatt 937 0 56 2020-04-03
Romanian ÖversattOklarOöversatt 577 46 370
Russian ÖversattOöversatt 983 0 10 2020-07-28
Serbian ÖversattOöversatt 650 0 343
Sinhala ÖversattOklarOöversatt 583 71 339 2010-12-12
Slovak ÖversattOöversatt 659 0 334 2009-12-04
Slovenian Översatt 993 0 0 2020-08-28
Spanish ÖversattOöversatt 891 0 102 2020-04-03
Swedish ÖversattOöversatt 926 0 67 2019-10-07
Turkish ÖversattOöversatt 990 0 3 2020-07-28
Ukrainian ÖversattOöversatt 655 0 338 2009-06-13
English (Förlaga) Totalt: 993 2020-08-20

ShellExtension Status from 2020-09-03

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Arabic ÖversattOöversatt 3 0 9
Basque Översatt 12 0 0
Brazilian Översatt 12 0 0
Bulgarian Översatt 12 0 0
Catalan Översatt 12 0 0
ChineseSimplified Översatt 12 0 0
ChineseTraditional Översatt 12 0 0
Croatian Översatt 12 0 0
Czech Översatt 12 0 0
Danish Översatt 12 0 0
Dutch Översatt 12 0 0 2019-02-01
Finnish Översatt 12 0 0
French Översatt 12 0 0
Galician Översatt 12 0 0
German Översatt 12 0 0 2019-02-01
Greek Översatt 12 0 0
Hungarian ÖversattOöversatt 3 0 9
Italian Översatt 12 0 0
Japanese Översatt 12 0 0
Korean ÖversattOöversatt 3 0 9
Lithuanian Översatt 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ÖversattOöversatt 3 0 9
Persian Översatt 12 0 0
Polish Översatt 12 0 0
Portuguese Översatt 12 0 0 2019-02-01
Romanian Översatt 12 0 0
Russian ÖversattOöversatt 9 0 3 20-02-25
Serbian ÖversattOöversatt 5 0 7
Sinhala ÖversattOöversatt 3 0 9
Slovak Översatt 12 0 0
Slovenian Översatt 12 0 0 2019-02-01
Spanish Översatt 12 0 0
Swedish Översatt 12 0 0
Turkish Översatt 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Översatt 12 0 0
English (Förlaga) Totalt: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files