Översättningar RSS

Översätter

Vi har nu översatt WinMerge till de språk som listas nedan:

Om du vill uppdatera någon av dessa översättningar eller lägga till en annan översättning, var då snäll och följa dessa instruktioner.

Översättare

WinMerge Status from 2019-12-12

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Basque ÖversattOöversatt 663 0 284 2013-02-03
Brazilian ÖversattOöversatt 912 0 35 2018-12-01
Bulgarian ÖversattOöversatt 871 0 76 2019-10-24
Catalan ÖversattOöversatt 587 0 360
ChineseSimplified ÖversattOöversatt 936 0 11
ChineseTraditional ÖversattOöversatt 885 0 62 2010-02-19
Croatian ÖversattOklarOöversatt 655 1 291 2009-02-13
Czech ÖversattOöversatt 626 0 321
Danish ÖversattOöversatt 663 0 284 2013-01-13
Dutch ÖversattOöversatt 923 0 24 2018-09-06
Finnish ÖversattOöversatt 929 0 18
French ÖversattOklarOöversatt 921 2 24 2019-06-02
Galician ÖversattOöversatt 655 0 292 2009-02-15
German ÖversattOklarOöversatt 928 7 12 2018-10-18
Greek ÖversattOöversatt 626 0 321
Hungarian ÖversattOöversatt 558 0 389 2011-01-24
Italian ÖversattOöversatt 932 0 15 2019-07-12
Japanese ÖversattOöversatt 936 0 11 2018-12-30
Korean ÖversattOöversatt 888 0 59 2018-02-05
Lithuanian ÖversattOöversatt 936 0 11 2019-12-10
Norwegian ÖversattOöversatt 655 0 292
Persian ÖversattOöversatt 666 0 281 2013-08-15
Polish ÖversattOöversatt 926 0 21
Portuguese ÖversattOöversatt 943 0 4 2019-12-11
Romanian ÖversattOklarOöversatt 581 47 319
Russian ÖversattOklarOöversatt 925 2 20 2012-09-13
Serbian ÖversattOöversatt 655 0 292
Sinhala ÖversattOklarOöversatt 588 71 288 2010-12-12
Slovak ÖversattOöversatt 664 0 283 2009-12-04
Slovenian ÖversattOöversatt 666 0 281 2013-01-19
Spanish ÖversattOöversatt 656 0 291 2011-09-21
Swedish ÖversattOöversatt 932 0 15 2019-10-07
Turkish ÖversattOöversatt 907 0 40 2018-12-28
Ukrainian ÖversattOöversatt 660 0 287 2009-06-13
English (Förlaga) Totalt: 947 2019-12-10

ShellExtension Status from 2019-12-12

Språk Diagram Översatt Oklar Oöversatt Senaste uppdateringen
Basque Översatt 12 0 0
Brazilian Översatt 12 0 0
Bulgarian Översatt 12 0 0
Catalan Översatt 12 0 0
ChineseSimplified Översatt 12 0 0
ChineseTraditional Översatt 12 0 0
Croatian Översatt 12 0 0
Czech Översatt 12 0 0
Danish Översatt 12 0 0
Dutch Översatt 12 0 0 2019-02-01
Finnish Översatt 12 0 0
French Översatt 12 0 0
Galician Översatt 12 0 0
German Översatt 12 0 0 2019-02-01
Greek Översatt 12 0 0
Hungarian ÖversattOöversatt 3 0 9
Italian Översatt 12 0 0
Japanese Översatt 12 0 0
Korean ÖversattOöversatt 3 0 9
Lithuanian Översatt 12 0 0 2019-05-13
Norwegian ÖversattOöversatt 3 0 9
Persian Översatt 12 0 0
Polish Översatt 12 0 0
Portuguese Översatt 12 0 0 2019-02-01
Romanian Översatt 12 0 0
Russian ÖversattOöversatt 11 0 1
Serbian ÖversattOöversatt 5 0 7
Sinhala ÖversattOöversatt 3 0 9
Slovak Översatt 12 0 0
Slovenian Översatt 12 0 0 2019-02-01
Spanish ÖversattOöversatt 3 0 9
Swedish Översatt 12 0 0
Turkish Översatt 12 0 0 2019-02-01
Ukrainian Översatt 12 0 0
English (Förlaga) Totalt: 13 2011-10-11

InnoSetup Files

Readme Files