Ladda ner WinMerge

Det enklaste sättet att installera WinMerge är att ladda ner och köra installationsprogrammet. Läs onlinemanualen för hjälp att använda den.

WinMerge 2.16.40

Den aktuella WinMerge-versionen är 2.16.40 och den släpptes 2024-04-27. För detaljerad information om vad som är nytt, läs ändringsloggen och lanseringsnoteringarna.

Ladda ner Size Typ Format
WinMerge-2.16.40-x64-Setup.exe 9.45 MB Installationsprogram EXE
WinMerge-2.16.40-x64-PerUser-Setup.exe 9.45 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.40-ARM64-Setup.exe 10.24 MB Installationsprogram EXE
WinMerge-2.16.40-Setup.exe 8.90 MB Installationsprogram EXE
winmerge-2.16.40-x64-exe.zip 12.25 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.40-ARM64-exe.zip 11.67 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.40-exe.zip 11.46 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.40-full-src.7z 14.85 MB Källkod 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.40-Setup.exe
d90ee78b59f07651372ec976f0a4da2e860129f04440380df7828c19eb5e1030
WinMerge-2.16.40-x64-Setup.exe
c76bcfdd5025059f398e94f97d801a4a6cf52bef5b86f88209dcdffb28a141cd
WinMerge-2.16.40-x64-PerUser-Setup.exe
c2ee74723bddccc987587f6162558b4ad6e1b3750abdd83c197eee1a3f082ad9
WinMerge-2.16.40-ARM64-Setup.exe
6e85febd0c5867a831dd402325a94504975f0b9e668bb0d5f8f3c7262b149847
winmerge-2.16.40-exe.zip
d960c9749f6c74dc7f43c45328d60c7f6e376e3cb37854157e8ccc95c5445ba7
winmerge-2.16.40-x64-exe.zip
044d02b0b93c8ade880946a9afa1e476f4c9cdd740c299168b1e09878ed15337
winmerge-2.16.40-ARM64-exe.zip
ce10e978bc0f8445e7a66b84fb56d9893ece036d79e9c70719453c374e2559bc
winmerge-2.16.40-full-src.7z
487ae4276a526ddbe827aec8c2adda792b34fce2e4acc60fb4d3c4e793c11d65

Systemkrav

Andra versioner

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 för Windows 95/98/ME/NT

WinMerge version 2.12.4 var den sista versionen som levererades med en Microsoft Visual C++ 2005 runtimes som stödjer Windows 95/98/ME/NT. Det var också sista versionen som levererades med en ANSI-version av WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Projektfil-lanseringar RSS