Ladda ner WinMerge

Det enklaste sättet att installera WinMerge är att ladda ner och köra installationsprogrammet. Läs onlinemanualen för hjälp att använda den.

WinMerge 2.16.32

Den aktuella WinMerge-versionen är 2.16.32 och den släpptes 2023-07-27. För detaljerad information om vad som är nytt, läs ändringsloggen och lanseringsnoteringarna.

Ladda ner Size Typ Format
WinMerge-2.16.32-x64-Setup.exe 9.36 MB Installationsprogram EXE
WinMerge-2.16.32-x64-PerUser-Setup.exe 9.36 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.32-ARM64-Setup.exe 10.14 MB Installationsprogram EXE
WinMerge-2.16.32-Setup.exe 8.80 MB Installationsprogram EXE
winmerge-2.16.32-x64-exe.zip 12.27 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.32-ARM64-exe.zip 11.69 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.32-exe.zip 11.48 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.32-full-src.7z 13.81 MB Källkod 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.32-Setup.exe
b84008733e24bc0816f8ad4bce41e4dee330c5647861820959cb09861acc10fe
WinMerge-2.16.32-x64-Setup.exe
8d6a6c7c4b6c6c844d993697fa8f0818a8b6213c0e2d64fd97d74478138d53fd
WinMerge-2.16.32-x64-PerUser-Setup.exe
8b5d82f1662fd4c16f2e73e780969d387906eb993a3641e61bc89e1796be39cb
WinMerge-2.16.32-ARM64-Setup.exe
3b27da7299b37b8b410a08efd39b58086a812c55edaac3031100e0440ebd6004
winmerge-2.16.32-exe.zip
c8bb505b410b7bde9aa4d21be8b52bcf4b239dea0e8812d56b093559baf3a31f
winmerge-2.16.32-x64-exe.zip
80407e2c8c2bae3ce7c4816a04ace719289c0c0e3b67cfe1a2ab30a94981d006
winmerge-2.16.32-ARM64-exe.zip
447a3ca68d84dd88c809e8c6a4e45d555667c2dcf5cf0375476f4647c5fd5724
winmerge-2.16.32-full-src.7z
365ba69b0c59c4e43fe939e4cef70b229321ac8cb9aa4299db428c84c78ad7c5

Systemkrav

Andra versioner

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 för Windows 95/98/ME/NT

WinMerge version 2.12.4 var den sista versionen som levererades med en Microsoft Visual C++ 2005 runtimes som stödjer Windows 95/98/ME/NT. Det var också sista versionen som levererades med en ANSI-version av WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Projektfil-lanseringar RSS