Ladda ner WinMerge

Det enklaste sättet att installera WinMerge är att ladda ner och köra installationsprogrammet. Läs onlinemanualen för hjälp att använda den.

WinMerge 2.16.28

Den aktuella WinMerge-versionen är 2.16.28 och den släpptes 2023-02-15. För detaljerad information om vad som är nytt, läs ändringsloggen och lanseringsnoteringarna.

Ladda ner Size Typ Format
WinMerge-2.16.28-x64-Setup.exe 7.90 MB Installationsprogram EXE
WinMerge-2.16.28-x64-PerUser-Setup.exe 7.90 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.28-ARM64-Setup.exe 8.72 MB Installationsprogram EXE
WinMerge-2.16.28-Setup.exe 7.42 MB Installationsprogram EXE
winmerge-2.16.28-x64-exe.zip 10.25 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.28-ARM64-exe.zip 9.72 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.28-exe.zip 9.66 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.28-full-src.7z 13.53 MB Källkod 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.28-Setup.exe
0ffe0bd5892c59a17c77e560621d9f71c17082b0cf200cde232e63c934747560
WinMerge-2.16.28-x64-Setup.exe
4cf53b1f713eb858a25201fd15cdf6ec6a8425e27fe0a8cd10856125ccea6d68
WinMerge-2.16.28-x64-PerUser-Setup.exe
760a882abfbacaa922764d218a9d1458dc608f6cb871b05b64ca4e61fa8c3015
WinMerge-2.16.28-ARM64-Setup.exe
0e950c3ec96c9311cadfcc2a70b669c50dc3c92bd4ec7be76fa1b7189102c755
winmerge-2.16.28-exe.zip
5df7528f94432360b5c7a05f5a0a605344c18acf94f22d7c8d5506f07220c133
winmerge-2.16.28-x64-exe.zip
e1c6dca744b2022dc0f3a105164d29f151373fa067411e579e6e005ba7a98b8b
winmerge-2.16.28-ARM64-exe.zip
3740d6c1ed74b5f412490cedf2e28295f1bf07d8eee653530f94203c0db3f716
winmerge-2.16.28-full-src.7z
f481cecbc9d5b5a16d085780b9060b25adb8a5c50edebd26ddcd2fd39dce13e0

Systemkrav

Andra versioner

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 för Windows 95/98/ME/NT

WinMerge version 2.12.4 var den sista versionen som levererades med en Microsoft Visual C++ 2005 runtimes som stödjer Windows 95/98/ME/NT. Det var också sista versionen som levererades med en ANSI-version av WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Projektfil-lanseringar RSS