Ladda ner WinMerge

Det enklaste sättet att installera WinMerge är att ladda ner och köra installationsprogrammet. Läs onlinemanualen för hjälp att använda den.

WinMerge 2.16.14

Den aktuella WinMerge-versionen är 2.16.14 och den släpptes 2021-07-25. För detaljerad information om vad som är nytt, läs ändringsloggen och lanseringsnoteringarna.

Ladda ner Size Typ Format
WinMerge-2.16.14-x64-Setup.exe 7.76 MB Installationsprogram EXE
WinMerge-2.16.14-x64-PerUser-Setup.exe 7.76 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.14-ARM64-Setup.exe 8.39 MB Installationsprogram EXE
WinMerge-2.16.14-Setup.exe 7.21 MB Installationsprogram EXE
winmerge-2.16.14-x64-exe.zip 9.63 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.14-ARM64-exe.zip 9.36 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.14-exe.zip 8.84 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.14-full-src.7z 12.46 MB Källkod 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.14-Setup.exe
b41a57df994e27c30ceccfb1565cbbb0a165e1f2620246a913100452e4060258
WinMerge-2.16.14-x64-Setup.exe
d7178d74b363357c37731926d64afc41941aba01b8b687ff4ee7b85a5f6089dc
WinMerge-2.16.14-x64-PerUser-Setup.exe
317ca5463c50b4c4f21b9f341d366ae3f61f1ebc7744417acc0e7e1dd12c4039
WinMerge-2.16.14-ARM64-Setup.exe
497838f1989d6ba0cfb4c93f240c7d99fb42acac17c7affb726866ee70ea18bf
winmerge-2.16.14-exe.zip
7c4bfaa7a632ce4d7290a1e9957544cff0e2a141644f64d8c12391f4ae1afb84
winmerge-2.16.14-x64-exe.zip
9e803a5a2c11fd3e2b63b3616d0da071b456b5759ad7f5b9b9ea1b84ca9c5e70
winmerge-2.16.14-ARM64-exe.zip
/e57c8d94ecfdb67d461fbf9602809efd907606d87bd23394b4c9fafdd72475b1
winmerge-2.16.14-full-src.7z
4f1e1cfc12eb6c46e6fb05a7ee35d77c8d2cd9ad4edcfd69952d3c5b87d7f9e6

Systemkrav

Andra versioner

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 för Windows 95/98/ME/NT

WinMerge version 2.12.4 var den sista versionen som levererades med en Microsoft Visual C++ 2005 runtimes som stödjer Windows 95/98/ME/NT. Det var också sista versionen som levererades med en ANSI-version av WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Projektfil-lanseringar RSS