Ladda ner WinMerge

Det enklaste sättet att installera WinMerge är att ladda ner och köra installationsprogrammet. Läs onlinemanualen för hjälp att använda den.

WinMerge 2.16.20

Den aktuella WinMerge-versionen är 2.16.20 och den släpptes 2022-04-27. För detaljerad information om vad som är nytt, läs ändringsloggen och lanseringsnoteringarna.

Ladda ner Size Typ Format
WinMerge-2.16.20-x64-Setup.exe 8.17 MB Installationsprogram EXE
WinMerge-2.16.20-x64-PerUser-Setup.exe 8.17 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.20-ARM64-Setup.exe 8.96 MB Installationsprogram EXE
WinMerge-2.16.20-Setup.exe 7.69 MB Installationsprogram EXE
winmerge-2.16.20-x64-exe.zip 10.42 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.20-ARM64-exe.zip 9.87 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.20-exe.zip 9.84 MB Binärfiler ZIP
winmerge-2.16.20-full-src.7z 13.52 MB Källkod 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.20-Setup.exe
a1473765160f6472454f2cc2e1492be0b58f608912f58eba2bcb68c6a8822fdd
WinMerge-2.16.20-x64-Setup.exe
0a8eefca8462b6d6ba631087d57bf7b7b0f4a9c7576c07c3e4ec704431134e2c
WinMerge-2.16.20-x64-PerUser-Setup.exe
919dbaa3c29894bb5e55dfa1a9f5b088a2c1501a0f16e1ab2033d08ab66aa360
WinMerge-2.16.20-ARM64-Setup.exe
1fab58133cf3f4b1be4fcf3d6908f36cb4f09e352d741e0322a61c3d502673ac
winmerge-2.16.20-exe.zip
56f194c48afe91d1b56b7ff0d35da9d5ae20e550fed6e7816c833190a3ef8c22
winmerge-2.16.20-x64-exe.zip
39a70e3634995c89fb67a9fab02bf7176add8ad196d0b4fbea6a46cc524f1f43
winmerge-2.16.20-ARM64-exe.zip
313c8b7b4cd282037d94eeab260f31f63af57c0de8a6aec8c79f7f699f0d6659
winmerge-2.16.20-full-src.7z
44081689d7c5d3f459ae386bb2358fde2b01fb16ee0cc870dbee9439ddccf052

Systemkrav

Andra versioner

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 för Windows 95/98/ME/NT

WinMerge version 2.12.4 var den sista versionen som levererades med en Microsoft Visual C++ 2005 runtimes som stödjer Windows 95/98/ME/NT. Det var också sista versionen som levererades med en ANSI-version av WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Projektfil-lanseringar RSS