Pobieranie WinMerge

Najprostszym sposobem zainstalowania WinMerge jest pobranie i uruchomienie instalatora. Przeczytaj instrukcję online by dowiedzieć się jak go użyć.

WinMerge 2.16.38

Obecna wersja WinMerge to 2.16.38 i została wydana 2024-01-27. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat nowości, przeczytaj dziennik zmian i uwagi do wydania.

Pobranie Wielkość Typ Format
WinMerge-2.16.38-x64-Setup.exe 9.42 MB Instalator EXE
WinMerge-2.16.38-x64-PerUser-Setup.exe 9.42 MB Instaler dla użytkownika EXE
WinMerge-2.16.38-ARM64-Setup.exe 10.20 MB Instalator EXE
WinMerge-2.16.38-Setup.exe 8.87 MB Instalator EXE
winmerge-2.16.38-x64-exe.zip 12.20 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.38-ARM64-exe.zip 11.61 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.38-exe.zip 11.41 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.38-full-src.7z 14.81 MB Kod Źródłowy 7z

Sumy kontrolne SHA-256

WinMerge-2.16.38-Setup.exe
84ea3821acee25a4489dd428cfbf1c8a38599f29f36ec1a3356ca219041424da
WinMerge-2.16.38-x64-Setup.exe
fab6f8279a400f27788b2c1288f7ae4dd4d3eb7ab2f1fd9d6fe58fc1b0797198
WinMerge-2.16.38-x64-PerUser-Setup.exe
4e3803a918347a0a544013a6af88690ca2f488f0a18512210bd3d267d019ed33
WinMerge-2.16.38-ARM64-Setup.exe
7845801f6cd0a1928c66ddfb5ce3dcadac2f9f05cda8ea735ce0c56bdbb5d9db
winmerge-2.16.38-exe.zip
996052c8e6fc377aa0a1833902c12c4b050d42c3e9ebf3f48f3371ecbf845496
winmerge-2.16.38-x64-exe.zip
67e8e0ab2b37ac4e9b5e4e80e1f38568ae8c20c16946823b6d16b9f36dc51b55
winmerge-2.16.38-ARM64-exe.zip
82aec9d6f27ba0f555dab260bc4ac162b6997582a47282497a5f6afadd1a86ea
winmerge-2.16.38-full-src.7z
701638d328a617ac340610768dfa672379112e2a41e0f5beaa5459405d915cb9

Wymagania

Inne Wersje

WinMerge 2.14.0 dla Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Pobierz wersję 2.14.0

WinMerge 2.12.4 na Windows 95/98/ME/NT

Wersja 2.12.4 WinMerge była ostatnią wersją dostarczaną ze środowiskiem Microsoft Visual C++ 2005 działającym na 95/98/ME/NT. Była to także ostatnia wersja dostarczana z trybem ANSI WinMerge.

Pobierz wersję 2.12.4

Nieoficjalne wersje

Wydania Pliku Projektu RSS