Pobieranie WinMerge

Najprostszym sposobem zainstalowania WinMerge jest pobranie i uruchomienie instalatora. Przeczytaj instrukcję online by dowiedzieć się jak go użyć.

WinMerge 2.16.14

Obecna wersja WinMerge to 2.16.14 i została wydana 2021-07-25. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat nowości, przeczytaj dziennik zmian i uwagi do wydania.

Pobranie Wielkość Typ Format
WinMerge-2.16.14-x64-Setup.exe 7.76 MB Instalator EXE
WinMerge-2.16.14-x64-PerUser-Setup.exe 7.76 MB Instaler dla użytkownika EXE
WinMerge-2.16.14-ARM64-Setup.exe 8.39 MB Instalator EXE
WinMerge-2.16.14-Setup.exe 7.21 MB Instalator EXE
winmerge-2.16.14-x64-exe.zip 9.63 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.14-ARM64-exe.zip 9.36 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.14-exe.zip 8.84 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.14-full-src.7z 12.46 MB Kod Źródłowy 7z

Sumy kontrolne SHA-256

WinMerge-2.16.14-Setup.exe
b41a57df994e27c30ceccfb1565cbbb0a165e1f2620246a913100452e4060258
WinMerge-2.16.14-x64-Setup.exe
d7178d74b363357c37731926d64afc41941aba01b8b687ff4ee7b85a5f6089dc
WinMerge-2.16.14-x64-PerUser-Setup.exe
317ca5463c50b4c4f21b9f341d366ae3f61f1ebc7744417acc0e7e1dd12c4039
WinMerge-2.16.14-ARM64-Setup.exe
497838f1989d6ba0cfb4c93f240c7d99fb42acac17c7affb726866ee70ea18bf
winmerge-2.16.14-exe.zip
7c4bfaa7a632ce4d7290a1e9957544cff0e2a141644f64d8c12391f4ae1afb84
winmerge-2.16.14-x64-exe.zip
9e803a5a2c11fd3e2b63b3616d0da071b456b5759ad7f5b9b9ea1b84ca9c5e70
winmerge-2.16.14-ARM64-exe.zip
/e57c8d94ecfdb67d461fbf9602809efd907606d87bd23394b4c9fafdd72475b1
winmerge-2.16.14-full-src.7z
4f1e1cfc12eb6c46e6fb05a7ee35d77c8d2cd9ad4edcfd69952d3c5b87d7f9e6

Wymagania

Inne Wersje

WinMerge 2.14.0 dla Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Pobierz wersję 2.14.0

WinMerge 2.12.4 na Windows 95/98/ME/NT

Wersja 2.12.4 WinMerge była ostatnią wersją dostarczaną ze środowiskiem Microsoft Visual C++ 2005 działającym na 95/98/ME/NT. Była to także ostatnia wersja dostarczana z trybem ANSI WinMerge.

Pobierz wersję 2.12.4

Nieoficjalne wersje

Wydania Pliku Projektu RSS