Pobieranie WinMerge

Najprostszym sposobem zainstalowania WinMerge jest pobranie i uruchomienie instalatora. Przeczytaj instrukcję online by dowiedzieć się jak go użyć.

WinMerge 2.16.24

Obecna wersja WinMerge to 2.16.24 i została wydana 2022-10-27. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat nowości, przeczytaj dziennik zmian i uwagi do wydania.

Pobranie Wielkość Typ Format
WinMerge-2.16.24-x64-Setup.exe 8.27 MB Instalator EXE
WinMerge-2.16.24-x64-PerUser-Setup.exe 8.27 MB Instaler dla użytkownika EXE
WinMerge-2.16.24-ARM64-Setup.exe 9.08 MB Instalator EXE
WinMerge-2.16.24-Setup.exe 7.79 MB Instalator EXE
winmerge-2.16.24-x64-exe.zip 10.55 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.24-ARM64-exe.zip 10.02 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.24-exe.zip 9.96 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.24-full-src.7z 13.62 MB Kod Źródłowy 7z

Sumy kontrolne SHA-256

WinMerge-2.16.24-Setup.exe
f34f76da6a8559082b136925d53e4c5c3998dd79851889d1b8df0c6a9c02dc07
WinMerge-2.16.24-x64-Setup.exe
dd90278f884c6fd632a704265e049634299da6c34a43bfe14a8be98b24cd308a
WinMerge-2.16.24-x64-PerUser-Setup.exe
9f7d4dc4624f59ea9bb9707bf2483fcfc9827e6d3032856a86d48ef3df952047
WinMerge-2.16.24-ARM64-Setup.exe
41ecfecfcf6a13f0d94b3695fee97b2aca44d263eef3313104551dd841cfb4f8
winmerge-2.16.24-exe.zip
c8624f40b30b358d8cc43a0195c44a526d8c0dfba6f2fdb50c61b0cc14fc6905
winmerge-2.16.24-x64-exe.zip
2de08c9d1d83049ce78b0a1ba532b22b5697bf93fd0cd23cd8d77343b2654885
winmerge-2.16.24-ARM64-exe.zip
d14ce70517cba6e614b61ad54d54cfea484bf1d6cfe8a1ba8e99969cfbc274bd
winmerge-2.16.24-full-src.7z
c2cf77d61bc883aa4fb7e196edad43b91e5aba242716f9b6098f857dc86dabf7

Wymagania

Inne Wersje

WinMerge 2.14.0 dla Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Pobierz wersję 2.14.0

WinMerge 2.12.4 na Windows 95/98/ME/NT

Wersja 2.12.4 WinMerge była ostatnią wersją dostarczaną ze środowiskiem Microsoft Visual C++ 2005 działającym na 95/98/ME/NT. Była to także ostatnia wersja dostarczana z trybem ANSI WinMerge.

Pobierz wersję 2.12.4

Nieoficjalne wersje

Wydania Pliku Projektu RSS