Pobieranie WinMerge

Najprostszym sposobem zainstalowania WinMerge jest pobranie i uruchomienie instalatora. Przeczytaj instrukcję online by dowiedzieć się jak go użyć.

WinMerge 2.16.16

Obecna wersja WinMerge to 2.16.16 i została wydana 2021-10-28. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat nowości, przeczytaj dziennik zmian i uwagi do wydania.

Pobranie Wielkość Typ Format
WinMerge-2.16.16-x64-Setup.exe 7.92 MB Instalator EXE
WinMerge-2.16.16-x64-PerUser-Setup.exe 7.92 MB Instaler dla użytkownika EXE
WinMerge-2.16.16-ARM64-Setup.exe 8.59 MB Instalator EXE
WinMerge-2.16.16-Setup.exe 7.47 MB Instalator EXE
winmerge-2.16.16-x64-exe.zip 9.96 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.16-ARM64-exe.zip 9.64 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.16-exe.zip 9.41 MB Pliki Binarne ZIP
winmerge-2.16.16-full-src.7z 12.83 MB Kod Źródłowy 7z

Sumy kontrolne SHA-256

WinMerge-2.16.16-Setup.exe
3f82f186538c36329bce21da502b12e11749666c0dafc03019d4c69a0ce61e74
WinMerge-2.16.16-x64-Setup.exe
cc9ebbc111833a4c5d73b03443533f833e8967f0774d33a093f0da5409799106
WinMerge-2.16.16-x64-PerUser-Setup.exe
f2a189d56eda77f81d6d5aff00b4926683ae037782a3ce42857fc213141938a2
WinMerge-2.16.16-ARM64-Setup.exe
4e95598a20b594c5da91c161b53d57d280e1dd368f5e758bacc619e2c786648d
winmerge-2.16.16-exe.zip
bdcee04511eda4a8cb356336171354c34cac4dc402177d8bcf51ed5c39d1a8e5
winmerge-2.16.16-x64-exe.zip
02072cff71079b7b3122b887d5083bf2cf6b173de066aa5044acf1762f845ef6
winmerge-2.16.16-ARM64-exe.zip
c8f85d9e3f8b4d7eabd68d5f7aee73573008e344965bf7d69af5682211b64919
winmerge-2.16.16-full-src.7z
08ff9d34d2a4d5f1e5c0de882b4b0bf513178a5a388a439e6019f436e450e0c6

Wymagania

Inne Wersje

WinMerge 2.14.0 dla Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Pobierz wersję 2.14.0

WinMerge 2.12.4 na Windows 95/98/ME/NT

Wersja 2.12.4 WinMerge była ostatnią wersją dostarczaną ze środowiskiem Microsoft Visual C++ 2005 działającym na 95/98/ME/NT. Była to także ostatnia wersja dostarczana z trybem ANSI WinMerge.

Pobierz wersję 2.12.4

Nieoficjalne wersje

Wydania Pliku Projektu RSS