Zrzuty Ekranu

Porównanie Plików

Porównanie Plików

Okno porównania pliku to w zasadzie dwa pliki otwarte w edytorze w dwóch poziomych panelach. Edycja pozwala użytkownikowi łatwo wykonywać niewielkie zmiany, bez potrzeby otwierania plików do innych edytorach lub środowiskach programistycznych.

3-way File Comparison

3-way File Comparison

The 3-way file compare even allows comparing and editing three files at the same time.

Wyniki Porównania Folderu

Wyniki Porównania Folderu

Porównanie folderów pokazuje wszystkie pliki i podfoldery znalezione w folderach z porównania jako listę. Porównanie folderów umożliwia synchronizację folderów przez kopiowanie i usuwanie plików i podfolderów. Widok porównania folderów może być wszechstronnie dostosowywany.

Widok Drzewa Porównania Folderu

Widok Drzewa Porównania Folderu

W widoku drzewa, foldery są rozwijane i składane, zawierają pliki i podfoldery. Jest to przydatne dla ułatwienia nawigacji w głęboko zagnieżdżonych strukturach katalogów. Widok drzewa jest dostępny tylko dla porównania rekurencyjnego.

Image Comparison

Image Comparison

WinMerge can compare images and highlight the differences in several ways.

Binary Comparison

Binary Comparison

WinMerge can detect whether files are in text or binary format. When you launch a file compare operation on binary files, WinMerge opens each file in the binary file editor.

Okno dialogowe Otwórz

Okno dialogowe Otwórz

WinMerge pozwala wybrać/otworzyć ścieżki na kilka sposobów. Użycie okna dialogowego Otwórz to tylko jeden z nich.