Kod Źródłowy

WinMerge jest oprogramowaniem Otwarto Źródłowym opartym na Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

Oznacza to, że każdy może pobrać kod źródłowy oraz poprawiać go i modyfikować. Jedyne, o co prosimy, to by ludzie przesyłali swoje modyfikacje i ulepszenia do nas, aby wszyscy użytkownicy WinMerge mogli z nich skorzystać.

Powszechna Licencja Publiczna GNU

WinMerge is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.

WinMerge is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with WinMerge.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Klonuj lub pobierz

Kod źródłowy jest hostowany na GitHub w Git repozytorium:

https://github.com/winmerge/winmerge.git

Możesz także pobrać bieżącą odgałęzienie jako plik ZIP:

Pobranie Gałąź
master.zip Master
stable-gh.zip Stable

Ostatnie zatwierdzenia RSS