Dokumentacja

Podręcznik

Podręcznik wyjaśnia jaK używać WinMerge i dokumentuje jego możliwości i ograniczenia. It is currently available in the following languages:

Uwagi do Wydania

Uwagi do wersji to krótkie podsumowanie ważnych zmian, ulepszeń, poprawek błędów i znanych problemów w bieżącym wydaniu WinMerge.

Dziennik Zmian

Dziennik zmian jest najpełniejszą listą zmian w ostatnich wersjach WinMerge.