Τεκμηρίωση

Εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης εξηγεί πώς χρησιμοποιείται το WinMerge και τεκμηριώνει τις μπορεί να κάνει και τι όχι. It is currently available in the following languages:

Σημειώσεις κυκλοφορίας

Οι σημειώσεις κυκλοφορίας είναι μια σύνοψη των σημαντικών αλλαγών, των βελτιώσεων, των επιδιορθώσεων σφαλμάτων και των γνωστών προβλημάτων στην τρέχουσα κυκλοφορία του WinMerge.

Κατάλογος αλλαγών

Ο κατάλογος αλλαγών είναι μια πλήρης λίστα των αλλαγών στις τελευταίες κυκλοφορίες του WinMerge.