Τεκμηρίωση

Εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης εξηγεί πώς χρησιμοποιείται το WinMerge και τεκμηριώνει τις μπορεί να κάνει και τι όχι.

Ταχεία ξενάγηση

Η ταχεία ξενάγηση περιγράφει τις κύριες δυνατότητες του WinMerge σε μια σελίδα.

Σημειώσεις κυκλοφορίας

Οι σημειώσεις κυκλοφορίας είναι μια σύνοψη των σημαντικών αλλαγών, των βελτιώσεων, των επιδιορθώσεων σφαλμάτων και των γνωστών προβλημάτων στην τρέχουσα κυκλοφορία του WinMerge.

Κατάλογος αλλαγών

Ο κατάλογος αλλαγών είναι μια πλήρης λίστα των αλλαγών στις τελευταίες κυκλοφορίες του WinMerge.