Τι είναι το WinMerge;

Το WinMerge είναι ένα ανοιχτού κώδικα εργαλείο επισήμανσης και συγχώνευσης αλλαγών για Windows. Το WinMerge μπορεί να συγκρίνει φακέλους και αρχεία και να παρουσιάσει τις διαφορές τους σε εύληπτη και εύκολα επεξεργάσιμη μορφή κειμένου.

Στιγμιότυπο

Σύγκριση αρχείων

Στη σελίδα Στιγμιότυπα υπάρχουν περισσότερα στιγμιότυπα οθόνης.

Δυνατότητες

Το WinMerge είναι πολύ χρήσιμο για τον εντοπισμό αλλαγών μεταξύ εκδόσεων ενός έργου και συγχώνευση αλλαγών μεταξύ εκδόσεων. Το WinMerge μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξωτερικό εργαλείο εντοπισμού διαφορών / συγχώνευσης ή ως μεμονωμένη εφαρμογή.

Επιπλέον, το WinMerge διαθέτει πλήθος χρήσιμων υποστηρικτικών δυνατοτήτων για μεγιστοποίηση της ευκολίας και χρησιμότητας της σύγκρισης, του συγχρονισμού και της συγχώνευσης:

Γενικά

Σύγκριση αρχείων

Σύγκριση φακέλων

Image Compare New!

Table Compare New!

Έλεγχος έκδοσης

Άλλα

WinMerge 2.16.40 - τελευταία σταθερή έκδοση

Το WinMerge 2.16.40 είναι η τελευταία σταθερή έκδοση και συνιστάται για τους περισσότερους χρήστες.

Υποστήριξη

Αν θέλετε βοήθεια, διαβάστε στη σελίδα υποστήριξης πώς μπορείτε να λάβετε υποστήριξη.

Προγραμματιστές

Το WinMerge είναι έργο ανοιχτού κώδικα, δηλαδή το πρόγραμμα το συντηρούν και το αναπτύσσουν εθελοντές.

Επιπλέον, το WinMerge είναι μεταφρασμένος σε πλήθος διαφορετικών γλωσσών. Δείτε τις πληροφορίες για τη μετάφραση του WinMerge στη γλώσσα σας.