Vad är WinMerge?

WinMerge är ett Open Source skillnads och hopläggningsverktyg för Windows. WinMerge kan jämföra både kataloger och filer, presentera skillnader i ett visuellt textformat som är enkelt att förstå och hantera.

Skärmdump

Filjämförelse

Se skärmdumparsidan för fler skärmdumpar.

Funktioner

WinMerge är mycket användbart för att se vad som har ändrats mellan projektversioner, och sedan lägga samman ändringar mellan versioner. WinMerge kan användas som ett extern skillnads/lägga ihop-verktyg eller som en självständig applikation.

Utöver detta, har WinMerge många användbara funktioner som gör jämförande, synkronisering, och hopslagning så enkel och användbar som möjligt:

Generellt

Filjämförelse

Katalogjämförelse

Image Compare New!

Table Compare New!

Versionskontroll

Andra

WinMerge 2.16.38 - aktuell stabil version

WinMerge 2.16.38 är den senaste stabila versionen, och är rekommenderad för de flesta användare.

Support

Om du behöver support, titta på vår supportsida för mer information om hur du kan få det.

Utvecklare

WinMerge är ett Open Source-projekt, vilket betyder att programmet är underhållet och utvecklat av frivilliga.

Utöver detta är, WinMerge översatt till ett antal olika språk. Se vår information om översättning av WinMerge till ditt eget språk.