Dokumentation

Manual

Manualen förklarar hur man ska använda WinMerge, och dokument dess kapacitet och begränsningar. It is currently available in the following languages:

Lanseringsnoteringar

Lanseringsnoteringarna är en kort sammanfattning av viktiga ändringar, förbättringar, bugfixar och kända problem i den aktuella lanseringen av WinMerge.

Versionshistoria

Ändringsloggen är en mer komplett lista på ändringar i den senaste lanseringen av WinMerge.