Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.40

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.40, που κυκλοφόρησε στις 2024-04-27. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.40-x64-Setup.exe 9.45 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.40-x64-PerUser-Setup.exe 9.45 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.40-ARM64-Setup.exe 10.24 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.40-Setup.exe 8.90 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.40-x64-exe.zip 12.25 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.40-ARM64-exe.zip 11.67 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.40-exe.zip 11.46 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.40-full-src.7z 14.85 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.40-Setup.exe
d90ee78b59f07651372ec976f0a4da2e860129f04440380df7828c19eb5e1030
WinMerge-2.16.40-x64-Setup.exe
c76bcfdd5025059f398e94f97d801a4a6cf52bef5b86f88209dcdffb28a141cd
WinMerge-2.16.40-x64-PerUser-Setup.exe
c2ee74723bddccc987587f6162558b4ad6e1b3750abdd83c197eee1a3f082ad9
WinMerge-2.16.40-ARM64-Setup.exe
6e85febd0c5867a831dd402325a94504975f0b9e668bb0d5f8f3c7262b149847
winmerge-2.16.40-exe.zip
d960c9749f6c74dc7f43c45328d60c7f6e376e3cb37854157e8ccc95c5445ba7
winmerge-2.16.40-x64-exe.zip
044d02b0b93c8ade880946a9afa1e476f4c9cdd740c299168b1e09878ed15337
winmerge-2.16.40-ARM64-exe.zip
ce10e978bc0f8445e7a66b84fb56d9893ece036d79e9c70719453c374e2559bc
winmerge-2.16.40-full-src.7z
487ae4276a526ddbe827aec8c2adda792b34fce2e4acc60fb4d3c4e793c11d65

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS