Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.20

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.20, που κυκλοφόρησε στις 2022-04-27. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.20-x64-Setup.exe 8.17 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.20-x64-PerUser-Setup.exe 8.17 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.20-ARM64-Setup.exe 8.96 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.20-Setup.exe 7.69 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.20-x64-exe.zip 10.42 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.20-ARM64-exe.zip 9.87 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.20-exe.zip 9.84 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.20-full-src.7z 13.52 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.20-Setup.exe
a1473765160f6472454f2cc2e1492be0b58f608912f58eba2bcb68c6a8822fdd
WinMerge-2.16.20-x64-Setup.exe
0a8eefca8462b6d6ba631087d57bf7b7b0f4a9c7576c07c3e4ec704431134e2c
WinMerge-2.16.20-x64-PerUser-Setup.exe
919dbaa3c29894bb5e55dfa1a9f5b088a2c1501a0f16e1ab2033d08ab66aa360
WinMerge-2.16.20-ARM64-Setup.exe
1fab58133cf3f4b1be4fcf3d6908f36cb4f09e352d741e0322a61c3d502673ac
winmerge-2.16.20-exe.zip
56f194c48afe91d1b56b7ff0d35da9d5ae20e550fed6e7816c833190a3ef8c22
winmerge-2.16.20-x64-exe.zip
39a70e3634995c89fb67a9fab02bf7176add8ad196d0b4fbea6a46cc524f1f43
winmerge-2.16.20-ARM64-exe.zip
313c8b7b4cd282037d94eeab260f31f63af57c0de8a6aec8c79f7f699f0d6659
winmerge-2.16.20-full-src.7z
44081689d7c5d3f459ae386bb2358fde2b01fb16ee0cc870dbee9439ddccf052

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS