Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.12

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.12, που κυκλοφόρησε στις 2021-04-29. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.12-x64-Setup.exe 7.37 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.12-x64-PerUser-Setup.exe 7.37 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.12-ARM64-Setup.exe 7.87 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.12-Setup.exe 6.80 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.12-x64-exe.zip 9.12 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.12-ARM64-exe.zip 8.53 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.12-exe.zip 8.28 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.12-full-src.7z 12.12 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.12-Setup.exe
3a509875927cd7b9e583d4cfbdf868fb733049c0f5c93b1df2ec6df327ec707f
WinMerge-2.16.12-x64-Setup.exe
e4b790136347dabf959dfd342f11558569de07aee7680a439645621cf388940e
WinMerge-2.16.12-x64-PerUser-Setup.exe
763826f26e2b629ef10579461f404c1955371451098db456a6b4ab0a06894da7
WinMerge-2.16.12-ARM64-Setup.exe
18a0c849921e62dde02fb2d4e4e37d84b4f6607a342ccbeb89b87d783959533d
winmerge-2.16.12-exe.zip
141fe466c570b0eb63450261a12c62e28ffb37bdf7f4b62c7d265dabd8284c6e
winmerge-2.16.12-x64-exe.zip
155964876e4c0f04896173989bda98e7a9e1681245dfa0c210cb90a8432ce806
winmerge-2.16.12-ARM64-exe.zip
5412305a902f2cfee9b8cff36e534612f709f57149e6dc63d152605acebcf2ff
winmerge-2.16.12-full-src.7z
616d2cb6ae699228c4b92e956abd95a4124191d212f8250b4aa9de8877a99e29

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS