Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.24

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.24, που κυκλοφόρησε στις 2022-10-27. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.24-x64-Setup.exe 8.27 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.24-x64-PerUser-Setup.exe 8.27 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.24-ARM64-Setup.exe 9.08 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.24-Setup.exe 7.79 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.24-x64-exe.zip 10.55 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.24-ARM64-exe.zip 10.02 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.24-exe.zip 9.96 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.24-full-src.7z 13.62 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.24-Setup.exe
f34f76da6a8559082b136925d53e4c5c3998dd79851889d1b8df0c6a9c02dc07
WinMerge-2.16.24-x64-Setup.exe
dd90278f884c6fd632a704265e049634299da6c34a43bfe14a8be98b24cd308a
WinMerge-2.16.24-x64-PerUser-Setup.exe
9f7d4dc4624f59ea9bb9707bf2483fcfc9827e6d3032856a86d48ef3df952047
WinMerge-2.16.24-ARM64-Setup.exe
41ecfecfcf6a13f0d94b3695fee97b2aca44d263eef3313104551dd841cfb4f8
winmerge-2.16.24-exe.zip
c8624f40b30b358d8cc43a0195c44a526d8c0dfba6f2fdb50c61b0cc14fc6905
winmerge-2.16.24-x64-exe.zip
2de08c9d1d83049ce78b0a1ba532b22b5697bf93fd0cd23cd8d77343b2654885
winmerge-2.16.24-ARM64-exe.zip
d14ce70517cba6e614b61ad54d54cfea484bf1d6cfe8a1ba8e99969cfbc274bd
winmerge-2.16.24-full-src.7z
c2cf77d61bc883aa4fb7e196edad43b91e5aba242716f9b6098f857dc86dabf7

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS