Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.16

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.16, που κυκλοφόρησε στις 2021-10-28. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.16-x64-Setup.exe 7.92 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.16-x64-PerUser-Setup.exe 7.92 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.16-ARM64-Setup.exe 8.59 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.16-Setup.exe 7.47 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.16-x64-exe.zip 9.96 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.16-ARM64-exe.zip 9.64 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.16-exe.zip 9.41 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.16-full-src.7z 12.83 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.16-Setup.exe
3f82f186538c36329bce21da502b12e11749666c0dafc03019d4c69a0ce61e74
WinMerge-2.16.16-x64-Setup.exe
cc9ebbc111833a4c5d73b03443533f833e8967f0774d33a093f0da5409799106
WinMerge-2.16.16-x64-PerUser-Setup.exe
f2a189d56eda77f81d6d5aff00b4926683ae037782a3ce42857fc213141938a2
WinMerge-2.16.16-ARM64-Setup.exe
4e95598a20b594c5da91c161b53d57d280e1dd368f5e758bacc619e2c786648d
winmerge-2.16.16-exe.zip
bdcee04511eda4a8cb356336171354c34cac4dc402177d8bcf51ed5c39d1a8e5
winmerge-2.16.16-x64-exe.zip
02072cff71079b7b3122b887d5083bf2cf6b173de066aa5044acf1762f845ef6
winmerge-2.16.16-ARM64-exe.zip
c8f85d9e3f8b4d7eabd68d5f7aee73573008e344965bf7d69af5682211b64919
winmerge-2.16.16-full-src.7z
08ff9d34d2a4d5f1e5c0de882b4b0bf513178a5a388a439e6019f436e450e0c6

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS