Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.14

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.14, που κυκλοφόρησε στις 2021-07-25. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.14-x64-Setup.exe 7.76 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.14-x64-PerUser-Setup.exe 7.76 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.14-ARM64-Setup.exe 8.39 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.14-Setup.exe 7.21 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.14-x64-exe.zip 9.63 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.14-ARM64-exe.zip 9.36 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.14-exe.zip 8.84 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.14-full-src.7z 12.46 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.14-Setup.exe
b41a57df994e27c30ceccfb1565cbbb0a165e1f2620246a913100452e4060258
WinMerge-2.16.14-x64-Setup.exe
d7178d74b363357c37731926d64afc41941aba01b8b687ff4ee7b85a5f6089dc
WinMerge-2.16.14-x64-PerUser-Setup.exe
317ca5463c50b4c4f21b9f341d366ae3f61f1ebc7744417acc0e7e1dd12c4039
WinMerge-2.16.14-ARM64-Setup.exe
497838f1989d6ba0cfb4c93f240c7d99fb42acac17c7affb726866ee70ea18bf
winmerge-2.16.14-exe.zip
7c4bfaa7a632ce4d7290a1e9957544cff0e2a141644f64d8c12391f4ae1afb84
winmerge-2.16.14-x64-exe.zip
9e803a5a2c11fd3e2b63b3616d0da071b456b5759ad7f5b9b9ea1b84ca9c5e70
winmerge-2.16.14-ARM64-exe.zip
/e57c8d94ecfdb67d461fbf9602809efd907606d87bd23394b4c9fafdd72475b1
winmerge-2.16.14-full-src.7z
4f1e1cfc12eb6c46e6fb05a7ee35d77c8d2cd9ad4edcfd69952d3c5b87d7f9e6

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS