Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.4

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.4, που κυκλοφόρησε στις 2019-07-28. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.4-Setup.exe 5.51 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.4-x64-Setup.exe 6.86 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.4-exe.zip 6.83 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.4-x64-exe.zip 7.62 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.4-full-src.7z 10.65 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.4-Setup.exe
946676A4F59AD0EDBD1213E868078CB5BC9DB87B5C49085241EE843BB5664A19
WinMerge-2.16.4-x64-Setup.exe
018FCF478A6466AC48A81D8B5D40FB5F4C5C4AF3CAA84E25B5E8223368888745
winmerge-2.16.4-exe.zip
6D07B20ADD227AC564BCF08AB4F520527FEAD773694E63BED3E09C189E06991D
winmerge-2.16.4-x64-exe.zip
40364B7692A6EBDB3E0037F5C24900B9BEFDB31AD08B6822DAEFC31BE80EEA17
winmerge-2.16.4-full-src.7z
DD27C6636CDF73479BDAAC8C351A2DC115ADFC49CBF6706D0EE80DA3EA78070D

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS