Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.32

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.32, που κυκλοφόρησε στις 2023-07-27. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.32-x64-Setup.exe 9.36 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.32-x64-PerUser-Setup.exe 9.36 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.32-ARM64-Setup.exe 10.14 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.32-Setup.exe 8.80 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.32-x64-exe.zip 12.27 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.32-ARM64-exe.zip 11.69 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.32-exe.zip 11.48 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.32-full-src.7z 13.81 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.32-Setup.exe
b84008733e24bc0816f8ad4bce41e4dee330c5647861820959cb09861acc10fe
WinMerge-2.16.32-x64-Setup.exe
8d6a6c7c4b6c6c844d993697fa8f0818a8b6213c0e2d64fd97d74478138d53fd
WinMerge-2.16.32-x64-PerUser-Setup.exe
8b5d82f1662fd4c16f2e73e780969d387906eb993a3641e61bc89e1796be39cb
WinMerge-2.16.32-ARM64-Setup.exe
3b27da7299b37b8b410a08efd39b58086a812c55edaac3031100e0440ebd6004
winmerge-2.16.32-exe.zip
c8bb505b410b7bde9aa4d21be8b52bcf4b239dea0e8812d56b093559baf3a31f
winmerge-2.16.32-x64-exe.zip
80407e2c8c2bae3ce7c4816a04ace719289c0c0e3b67cfe1a2ab30a94981d006
winmerge-2.16.32-ARM64-exe.zip
447a3ca68d84dd88c809e8c6a4e45d555667c2dcf5cf0375476f4647c5fd5724
winmerge-2.16.32-full-src.7z
365ba69b0c59c4e43fe939e4cef70b229321ac8cb9aa4299db428c84c78ad7c5

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS