Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.28

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.28, που κυκλοφόρησε στις 2023-02-15. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.28-x64-Setup.exe 7.90 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.28-x64-PerUser-Setup.exe 7.90 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.28-ARM64-Setup.exe 8.72 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.28-Setup.exe 7.42 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.28-x64-exe.zip 10.25 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.28-ARM64-exe.zip 9.72 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.28-exe.zip 9.66 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.28-full-src.7z 13.53 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.28-Setup.exe
0ffe0bd5892c59a17c77e560621d9f71c17082b0cf200cde232e63c934747560
WinMerge-2.16.28-x64-Setup.exe
4cf53b1f713eb858a25201fd15cdf6ec6a8425e27fe0a8cd10856125ccea6d68
WinMerge-2.16.28-x64-PerUser-Setup.exe
760a882abfbacaa922764d218a9d1458dc608f6cb871b05b64ca4e61fa8c3015
WinMerge-2.16.28-ARM64-Setup.exe
0e950c3ec96c9311cadfcc2a70b669c50dc3c92bd4ec7be76fa1b7189102c755
winmerge-2.16.28-exe.zip
5df7528f94432360b5c7a05f5a0a605344c18acf94f22d7c8d5506f07220c133
winmerge-2.16.28-x64-exe.zip
e1c6dca744b2022dc0f3a105164d29f151373fa067411e579e6e005ba7a98b8b
winmerge-2.16.28-ARM64-exe.zip
3740d6c1ed74b5f412490cedf2e28295f1bf07d8eee653530f94203c0db3f716
winmerge-2.16.28-full-src.7z
f481cecbc9d5b5a16d085780b9060b25adb8a5c50edebd26ddcd2fd39dce13e0

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS