Λήψη WinMerge

Ο ευκολότερος τρόπος εγκατάστασης του WinMerge είναι να κατεβάσετε και να εκτελέσετε το Πρόγραμμα Εγκατάστασης. Διαβάστε οδηγίες χρήσης στο online εγχειρίδιο.

WinMerge 2.16.38

Το WinMerge βρίσκεται στην έκδοση 2.16.38, που κυκλοφόρησε στις 2024-01-27. Για να μάθετε τι έχει αλλάξει, διαβάστε τον κατάλογο αλλαγών και τις σημειώσεις κυκλοφορίας.

Λήψη Size Τύπος Format
WinMerge-2.16.38-x64-Setup.exe 9.42 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.38-x64-PerUser-Setup.exe 9.42 MB Per-user installer EXE
WinMerge-2.16.38-ARM64-Setup.exe 10.20 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
WinMerge-2.16.38-Setup.exe 8.87 MB Πρόγραμμα εγκατάστασης EXE
winmerge-2.16.38-x64-exe.zip 12.20 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.38-ARM64-exe.zip 11.61 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.38-exe.zip 11.41 MB Δυαδικά αρχεία ZIP
winmerge-2.16.38-full-src.7z 14.81 MB Πηγαίος κώδικας 7z

SHA-256 Checksums

WinMerge-2.16.38-Setup.exe
84ea3821acee25a4489dd428cfbf1c8a38599f29f36ec1a3356ca219041424da
WinMerge-2.16.38-x64-Setup.exe
fab6f8279a400f27788b2c1288f7ae4dd4d3eb7ab2f1fd9d6fe58fc1b0797198
WinMerge-2.16.38-x64-PerUser-Setup.exe
4e3803a918347a0a544013a6af88690ca2f488f0a18512210bd3d267d019ed33
WinMerge-2.16.38-ARM64-Setup.exe
7845801f6cd0a1928c66ddfb5ce3dcadac2f9f05cda8ea735ce0c56bdbb5d9db
winmerge-2.16.38-exe.zip
996052c8e6fc377aa0a1833902c12c4b050d42c3e9ebf3f48f3371ecbf845496
winmerge-2.16.38-x64-exe.zip
67e8e0ab2b37ac4e9b5e4e80e1f38568ae8c20c16946823b6d16b9f36dc51b55
winmerge-2.16.38-ARM64-exe.zip
82aec9d6f27ba0f555dab260bc4ac162b6997582a47282497a5f6afadd1a86ea
winmerge-2.16.38-full-src.7z
701638d328a617ac340610768dfa672379112e2a41e0f5beaa5459405d915cb9

Απαιτήσεις

Άλλες εκδόσεις

WinMerge 2.14.0 for Windows 2000

WinMerge version 2.14.0 was the last version to ship with Microsoft Visual C++ 2008 runtimes that support Windows 2000.

Get version 2.14.0

WinMerge 2.12.4 για το Windows 95/98/ME/NT

Η WinMerge έκδοση 2.12.4 ήταν η τελευταία έκδοση με το Microsoft Visual C + + 2005 που υποστηρίζε το Windows 95/98/Me/NT. Ήταν επίσης η τελευταία έκδοση που μεταφέρει με ANSI έκδοση του WinMerge.

Get version 2.12.4

Unofficial Versions

Κυκλοφορίες αρχείου έργου RSS