Υποστήριξη

Το φόρουμ ανοιχτών συζητήσεων είναι η συντομότερη οδός για να λάβετε βοήθεια. Κάντε υπομονή, ίσως χρειαστεί χρόνος προτού λάβετε απάντηση. Άλλη οδός είναι η εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας για υποστήριξη.

Αν εντοπίσετε σφάλμα, υποβάλετε αναφορά σφάλματος. Καλό είναι να επισυνάψετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε: τουλάχιστον τον αριθμό έκδοσης του WinMerge που χρησιμοποιείτε. Αν μπορείτε, επισυνάψτε και ένα αρχείο καταγραφής της διαρρύθμισής σας, το οποίο μπορείτε να εμφανίσετε με κλικ στο ΒοήθειαΔιαμόρφωση από το παράθυρο του WinMerge. Όσες περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν σε μια αναφορά σφάλματος τόσο πιθανότερο είναι ένα σφάλμα να διορθωθεί γρήγορα.

Τα επιθυμητά στοιχεία της λίστας αιτημάτων για δυνατότητες επίσης λαμβάνονται υπόψη, αλλά δεν υποσχόμαστε τίποτε.

Ενεργά θέματα στο φόρουμ

Λίστες αλληλογραφίας

Λίστα ανακοινώσεων

Αυτή η λίστα είναι μόνο για ν' ανακοινώνονται νέες κυκλοφορίες του WinMerge.

Λίστα υποστήριξης

Πρέπει να υποβάλλετε όλα τα ερωτήματα υποστήριξης σε αυτήν τη λίστα.

Λίστα χρήστη

Αυτή η λίστα είναι για ερωτήσεις σχετικά με χρήστες. Αν δημοσιεύετε ερωτήσεις σε αυτήν τη λίστα, ίσως βοηθήσετε άλλους με το ίδιο πρόβλημα να το λύσουν μόνοι τους.

Λίστα μεταφράσεων

Αυτή η λίστα είναι για το συντονισμό των μεταφράσεων.

Λίστα ανάπτυξης

Σε αυτήν τη λίστα συναντώνται οι προγραμματιστές του WinMerge και συζητούν για προβλήματα, αλλαγές/προσθήκες στον κώδικα κ.ά. θέματα.

Δωρεά

Επειδή το WinMerge είναι έργο ανοιχτού κώδικα, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε δωρεάν. Σκεφθείτε, όμως, να κάνετε μία δωρεά, για να υποστηρίξετε την ανάπτυξη του WinMerge.

Αγοράστε WinMerge εμπορευμάτα

Επίσης, μπορείτε να υποστηρίξετε το WinMerge αγοράζοντας εμπορεύματα στο κατάστημα WinMerge CafePress. 20 % των πωλήσεων πηγαίνουν στο WinMerge.